Ohita valikko

Järjestöt palvelujentuottajina, osallisuuden edistäjinä ja kansalaistoiminnan mahdollistajina

Miten järjestöt näyttäytyvät palvelujen tuottajina ja palvelujen täydentäjinä?
JAA

MIELENTERVEYSMESSUT, MIPA-seminaari

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt hyvinvoinnin tukena -miniseminaari

Järjestöt palvelujentuottajina, osallisuuden edistäjinä ja kansalaistoiminnan mahdollistajina

Kulttuuritalo, auditorio, ti 20.11. klo 9.15-11.30

Seminaarissa tarkastellaan MIPA-tutkimusten pohjalta päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaa kolmesta rinnakkaisesta näkökulmasta. Miten järjestöt näyttäytyvät palvelujen tuottajina ja palvelujen täydentäjinä? Millä tavoin järjestöt voivat edistää kohderyhmiensä osallisuutta toiminnassaan? Mahdollistavatko järjestöt vapaaehtoista kansalaistoimintaa? Lisäksi pohditaan järjestöjä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Näkökulmia avaavat tutkijat Sari Jurvansuu, Jukka Valkonen, Lotta Hautamäki ja Timo Ilomäki. Tutkimustuloksia kommentoivat osastopäällikkö Antti Hytti ja puheenjohtaja Sami Räsänen. Seminaarin puheenjohtajana toimii tutkimuspäällikkö, dosentti Jouni Tourunen.

Miniseminaariin on vapaa pääsy pääsymaksun hinnalla. Sisäänpääsy 5 €, eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät 3 €. Otathan huomioon, että auditorio saattaa täyttyä. Sali täytetään saapumisjärjestyksessä!

 9.15 Seminaarin avaus

  Kokemuksia järjestöjen tutkimusyhteistyöstä (Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen    

          tutkimusohjelma MIPA 2015-2018)

Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

 9.30 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tehtävät, toimintaan osallistuvien kokemukset sekä vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden roolit hyvinvoinnin tukemisessa. Keskustelua MIPA-tutkimusten tulosten valossa.

          Järjestöjen tehtävät – kansalaistoiminnan vahvistajia, palveluiden tuottajia, edunvalvojia 

          vai asiantuntijaorganisaatioita?

Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto

         Mikä järjestöjen toiminnassa vahvistaa osallistujien hyvinvointia?

Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura

         Kokemuksen kautta osalliseksi ja vaikuttajaksi – vertaiset ja kokemusasiantuntijat         

         toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Timo Ilomäki ja Lotta Hautamäki, Kuntoutussäätiö

11.00 Kommenttipuheenvuorot

Antti Hytti, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Sami Räsänen, Irti Huumeista ry

11.25 Seminaarin päättäminen

Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö
***

MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (2015 – 2018) on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Hankkeen tavoitteena on kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena.

Tutkimusohjelman koordinaattori on A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen. Tutkijoina toimivat (2017-2018) Sari Jurvansuu (Sininauhaliitto), Jukka Valkonen (Suomen Mielenterveysseura), Elina Mäenpää (Kuntoutussäätiö) ja Timo Ilomäki (Kuntoutussäätiö).