Ohita valikko
Mies ongella selkä katsojaan

Palveluiden väliinputoajat – Keskustelutilaisuus päihteitä käyttävien läheisten palveluista ja tarpeista

Tilaisuudessa päihdealan asiantuntijat ja kokemusasiantuntijat kertovat näkemyksiään siitä, miten läheisten palvelut tulisi järjestää. Osallistujat voivat esittää asiantuntijoille kysymyksiä, tilaisuuden lopuksi on varattu aikaa keskustelulle.
JAA

Arviolta joka kolmas suomalainen* kohtaa lähipiirissään ongelmallista päihteidenkäyttöä. Päihdehuoltolaki turvaa läheisten oikeuden tukeen, mutta kuntien palveluissa lain velvoittama tuki ei näy. Mitä asialle tulisi tehdä? Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta!

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPAn vuonna 2019 tekemään kyselyyn osallistuneista päihde- ja mielenterveysomaisista joka kolmas kertoi, että heillä oli vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toimista, kuten työstä, opiskelusta, kotitöistä ja harrastuksista. ** Läheisten kokema kuormitus ja haasteet näkyvät esimerkiksi poissaoloina ja sairauslomina työpaikoilla ja heijastuvat perheiden hyvinvointiin.

Läheisten voimavaroja ja kykyä suoriutua arjen haasteista voitaisiin vahvistaa tarjoamalla heille tarvitsemansa tuki. Päihdehuoltolaki määrää tarjoamaan palveluita myös läheisille, mutta käytännössä tukea ei monissa kunnissa ole, tai sen löytäminen on läheiselle hyvin haastavaa.

Aika: 3.5.2022 klo 9–11.30
Paikka: Microsoft Teams
Ilmoittautuminen: 28.4. mennessä https://link.webropol.com/ep/laheisaamu
Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuuden ohjelma: 

Klo 9.00 Mihin laki velvoittaa? Päihdeasiamies Tuula Sillanpää, kommentoijana psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkanen, Helsingin kaupungilta
Klo 9.30
Klo 9.30 Matalan kynnyksen palvelut, esimerkkinä Espoon päihde- ja mielenterveyspalvelut
Klo 9.40 Mitä palveluja läheinen tarvitsee ja mihin hänet voi ohjata? Perheterapeutti Aino Koskiluoma, Kalliolan klinikka Oy
Klo 9.55 Päihdejärjestöt: Palveluiden ihannetilanne viiden vuoden kuluttua
Aihetta kommentoimassa toiminnanjohtaja Minna Ekholm Myllyhoitoyhdistyksestä, toiminnanjohtaja Mirka Vainikka Irti Huumeista ry:stä, toimintavastaava Anne Puonti Tukikohta ry:stä, toiminnanjohtaja Pekka Lund Sininauhaliitosta, kehittämiskoordinaattori Janne Takala Lasisesta lapsuudesta, läheistyön koordinaattori Katja Rauhala Vertosta sekä toimitusjohtaja Sanna Sunikka Kriminaalihuollon tukisäätiöstä.
Klo 10.40 Kokemuspuheenvuoro
Puhujana läheinen ja kokemusasiantuntija Marja Moisander Irti Huumeista ry:ltä. Kommentoijana läheispsykoterapeutti Riitta Koivula Oikeahetki-päihdeklinikalta.
Klo 11.15 Esittelyssä EHYT ry:n Päihdeneuvontapuhelin, esittelijänä päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg, EHYT ry:ltä
Klo 11.20 Vapaata keskustelua

Keskustelun vetäjänä toimii Irti Huumeista ry:n viestintäpäällikkö Birgitta Suorsa.

 

Lisätiedot tilaisuudesta: 

Birgitta Suorsa
viestintäpäällikkö, Irti Huumeista ry
+358406203178
birgitta.suorsa@irtihuumeista.fi

Matleena Merta
viestinnän suunnittelija, Sininauhaliitto
+358449017164
matleena.merta@sininauha.fi

Minna Ekholm
toiminnanjohtaja, Myllyhoitoyhdistys ry
+358407291171
minna.ekholm@myllyhoito.fi

Elsa Pingoud
viestintäkoordinaattori, Tukikohta ry
+3580451337456
elsa.pingoud@tukikohta.fi

 

Tilaisuuden järjestää Päihdetoimijoiden läheistyön verkosto, jonka jäsenet tekevät töitä päihderiippuvaisten ja heidän läheistensä kanssa. Vuonna 2020 perustettu verkosto jakaa tietoa päihderiippuvaisten läheisten asemasta, nostaa esiin läheisten tilanteeseen liittyviä vaikeuksia sekä vaatii läheisille vahvempaa tukea.

Verkostoon kuuluvat Sininauhaliitto, A-klinikkasäätiö, Irti Huumeista ry, Omaishoitajaliitto, Nuorten Ystävät ry / Verto Oulu, Helsingin kaupunki, Tukikohta, Kalliolan setlementti / Kalliolan klinikka, Myllyhoitoyhdistys, Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä Ehyt. 

 

Lähteet:
*https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/juomiskulttuuri 

Hussaarts, Pauline, Hendrik G. Roozen, Robert J. Meyers, Ben J.M. van de Wetering & Barbara S. McCrady (2011). Problem Areas Reported by Substance Abusing Individuals and Their Concerned Significant Others. The American journal on addictions 21(1), 38–46.
**https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/jarjestotutkimusohjelma/omaisten_hyvinvointi