Ohita valikko

Sininauhaliitto Päihdepäivillä

Tule moikkaamaan meitä standille tai osallistu seminaareihimme!
JAA

Suomen suurin päihdeaiheinen koulutustapahtuma sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, vapaaehtoisille ja asiantuntijoille tulee jälleen Helsingin Kulttuuritalolle. Tule moikkaamaan Sininauhaliittoa standillemme tai joihinkin lukuisista seminaareista, jotka järjestämme tai joissa olemme mukana.

Sininauhaliiton standin (nro 5) löydät Kulttuuritalon aulasta. Kulku standille on esteetön.

Aika: 8.-9.5.2019
Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki
IlmoittautuminenTämän linkin kautta


Sininauhaliiton järjestämät seminaarit

9.5.

100 läheistä ja 1000 vertaisuutta

Teetkö työtä riippuvuusongelmien kentällä? Haluatko kehittää läheisten vertaistoimintaa?  Suunnitteletko tai oletko perustamassa ryhmää läheisille?

Vertaistuki riippuvuusongelmissa on moninaista. Seminaarissa 100 läheistä ja 1000 vertaisuutta esitellään kolme erilaista näkökulmaa kasvokkaiseen vertaisryhmätyöskentelyyn.  Kussakin kolmesta alustuksessa tarkastellaan esiteltävää toimintamallia ja niissä toteutuvaa läheisten vertaisuutta sekä ryhmänohjaajan että ryhmään osallistuneen kokemuksista käsin.

Keskustelemme myös siitä, mitä läheisten vertaisuus erilaisissa riippuvuusongelmissa on ja miten eri tavoin se voi näkyä.

Seminaari sopii vertaistuesta ja läheisten kanssa tehtävästä työstä kiinnostuneille päihde- ja peliongelmia kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille.

Puheenjohtaja: Pekka Lund, Sininauhaliitto ry

9.00 Kirjallisuusterapeuttinen prosessi päihteitä käyttävien lasten vanhempien vertaistoiminnassa
Tarja Hiltunen, läheistoiminnan kehittäjä, Sininauhaliitto
Katri Kluukeri, kirjallisuusterapeutti

9.30 Tilaa surulle ja vertaisuudelle
Markus Kopperoinen, pastori, päihdesensitiivisen sururyhmän ohjaaja, Helsingin seurakuntayhtymä/Malmin seurakunta

10.00 Mitä erityistä rahapeliongelma tuo läheisten vertaisuuteen? – kokemuksia Tiltin Perheklubista
Hanna Karmakka-Asare, tieto- ja tukipiste Tiltin asiakastyöntekijä
Johanna, Perheklubin tukiohjaaja
Eva Kanerva, Perheklubihankkeen projektipäällikkö, Sininauhaliitto ry

MAKSUTON SEMINAARI: ESTEETÖN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ EMPPA

9.5. klo 13.30-14.30, seminaarihuone AINO
Sininauhaliiton Esteetön mielenterveys-ja päihdetyö EMPPA esittäytyy ja kokemusasiantuntija Johanna Nurmi kertoo toipumisestaan 9.5. klo 11.30-12.30 Aino-salissa (pohjakerros, kulku sisäpihalta).


Sininauhaliiton järjestämät työpajat

9.5.

Missä tunteet tuntuvat? Keho avuksi myötätuntouupumuksen ehkäisyyn

Tunteet tuntuvat kehossa ennen kuin mieli ehtii niitä tunnistaa. Kun työssä viritymme kuuntelemaan asiakasta, kehomme reagoi peilisolujen kautta hänen tunnetilaansa. Myötätuntouupumuksen tunnekuormitus ylittää kapasiteettimme käsitellä tunteita: olemme vastaanottaneet liikaa toisten ihmisten tunteita ja samalla toisten tunteet ovat sekoittuneet omiin tunteisiimme.

Tässä työpajassa tutkimme kehoa ja tunteita yksinkertaisten harjoitteiden avulla. Tavoitteena on tarjota välineitä, joiden avulla omasta hyvinvoinnista ja ”tunnesäiliöstä” voisi pitää paremmin huolta ja näin lisätä kykyä kohdata tunteita ja ehkäistä myötätuntouupumusta.

Työpaja sopii kaikille hyvinvoinnin vahvistamisesta sekä kehon ja mielen yhteydestä kiinnostuneille. Osallistujamäärä: 20 henkilöä.

9.00 Avauspuheenvuoro: Hyvinvointiosaamisen merkitys ja vahvistaminen järjestöissä
Heidi Eriksson, järjestösuunnittelija, Sininauhaliitto

9.15 Missä tunteet tuntuvat? Keho avuksi myötätuntouupumuksen ehkäisyyn
Riitta Saarikko, tunnetaitovalmentaja, kehoterapeutti, työnohjaaja STOry, MMT – Studio Viisas Keho

10.00 Tauko

10.10 Työpaja jatkuu

10.55 Työpajan yhteenveto ja päätös
Heidi Eriksson, järjestösuunnittelija, Sininauhaliitto


Sininauhaliitto mukana seminaareissa:

8.5.

Kuka on läheinen? Läheisen monet roolit ja kokemukset

Päihteiden käyttö koskettaa käyttäjän läheisiä eri tavoin. Seminaarin tavoitteena on tuoda näkyväksi läheisten monia rooleja ja kokemuksia. Kuka on läheinen? Miten eroavat puolison, aikuisen lapsen tai vaikka sisaruksen kokemukset ja miten tämä tulisi huomioida läheisten tukemisessa? Mikä voi auttaa läheistä selviytymään vaikeassa elämäntilanteessa? Millaista tukea läheinen tarvitsee?

Seminaariin osallistumisen myötä osallistuja tunnistaa laajemmin läheisten erilaisia rooleja. Osallistuja saa myös tietoa siitä, millaista elämä on läheisten erilaisista näkökulmista katsottuna päihteitä käyttävän rinnalla. Tätä kautta seminaariin osallistuja hahmottaa läheisenä olemisen laajemmin kuin perinteisesti on totuttu ajattelemaan. Seminaariin osallistuja tunnistaa paremmin läheisten erityisiä tuen tarpeita ja ymmärtää, kuinka päihteiden käyttö vaikuttaa läheisen elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Seminaariin osallistumisen myötä osallistuja osaa huomioida ja tukea paremmin eri tilanteissa olevia läheisiä ja nähdä myös läheisen avuntarvitsijana.

Puheenjohtaja: Ron Furman, toiminnanjohtaja, Tukikohta ry

12.00 Puheenjohtajan alkusanat

12.05 Kuka on läheinen?
Leif Berg, toiminnanjohtaja, Finfami Uusimaa ry

12.20 Kun päihteet pyörittävät parisuhdetta
Hede Laasonen, kehittämissuunnittelija, Tukikohta ry

12.45 Huoli ikääntyvän vanhemman päihteiden käytöstä
Katariina Hänninen, kehittäjä, ikääntyneiden päihdetyö, Sininauhaliitto

13.10 Päihteiden käytön vaikutus sisaruksiin; sisaruksen puheenvuoro
Jonna Vähäkuopus, vastaava ohjaaja; Kriminaalihuollon tukisäätiö, Vertaistuki Redis

13.30 Miksi läheiset tulisi ottaa huomioon päihdehoidossa? Toipumisorientaation näkökulma
Maila Toivanen, perheterapeutti, Perheiden päihdeavokuntoutus
Helsingin kaupunki
Viivi Väänänen, sosiaaliohjaaja, Perheiden päihdeavokuntoutus
Helsingin kaupunki

Seminaarin toteutus: Tukikohta ry

Joka solua repivä tuska – kokemuksia läheisen päihdeongelmasta ja päihdekuolemasta

Läheisen päihdeongelma herättää loputtoman määrän tunteita, kuten huolta, surua, syyllisyyttä ja häpeää. Yhteiskunnassa ilmenevät asenteet ja reaktiot päihteidenkäyttäjiä kohtaan vaikuttavat läheisiin. Saako alkoholistia tai huumeidenkäyttäjää surra? Voiko vapaasti sanoa, että läheiselläni on päihdeongelma tai että läheiseni kuoli päihteisiin tai niiden käyttämisestä johtuneisiin komplikaatioihin? Kaikkien päihdeongelmaisia läheisiä työssään kohtaavien tulee tunnistaa omat asenteensa ja ymmärtää erilaiset ilmiöt, joiden kanssa päihdeongelmaisen läheiset ovat jatkuvasti tekemisissä. Seminaari sopii niin päihdeongelmaisia ja heidän läheisiään työssään kohtaaville sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, surua työssään käsitteleville ja sururyhmien vetäjille, omakohtaista kokemusta omaaville ja muuten aiheesta kiinnostuneille.

Puheenjohtaja: Susanna Vainio, psykiatrinen sairaanhoitaja, TtM, väitöskirjatutkija

15.00 Seminaarin avaus
Susanna Vainio, TtM, väitöskirjatutkija

15.05 Kokemuspuheenvuoro
Marko Luukkanen, kokemusasiantuntija Irti Huumeista ry, Surukirjan kirjoittaja (2018)

  • vanhemman rooli päihdeongelmaisen lapsen rinnalla

15.15 Läheisten kokemuksia päihdeongelmasta
Susan Nurminen, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhuollon lehtori
Susanna Vainio, väitöskirjatutkija

  • systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja kansainväliseen tutkimustietoon perustuvaa tietoa vanhempien ja sisarusten kokemuksista läheisen päihdeongelmasta.

15.35 Vanhempien selviytyminen lapsen päihdekuoleman jälkeen
Susan Nurminen, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhuollon lehtori, TtM

  • Millaisia selviytymistä estäviä ja edistäviä tekijöitä vanhemmat ovat kohdanneet lapsen päihdekuoleman jälkeen. Millaisiin asioihin päihdeongelmaisten läheisiä kohtaavien ammattilaisten tulisi kiinnittää huomiota ja millaista tukea tarvitaan.

15.55 Kokemuspuheenvuoro
Marko Luukkanen, Kokemusasiantuntija Irti huumeista ry, Surukirja kirjoittaja (2018)

  • Miten jatkaa elämää oman lapsen päihdekuoleman jälkeen.

16.10 Epäoikeutettu suru päihdekuoleman jälkeen
Susanna Vainio, TtM, väitöskirjatutkija

  • Suremisen ”säännöt” määrittelevät kuka saa surra, milloin, missä ja miten saa surra, miten kauan on sopivaa surra. Saako päihdekuolemaa suomalaisessa yhteiskunnassa surra vai onko suru epäoikeutettua. Miten päihdekuoleman kohdanneet läheiset kokevat asian.

16.25 Vaiettu menetys
Minna Salonen, kokemuspuhuja, sosiaalipsykologi-sosiaalityöntekijä (VTM)
Satu Mustonen, viestinnän suunnittelija, Sininauhaliitto

  • Pyhäinpäivänä 2018 kuusi päihdejärjestöä sekä kaksi seurakuntaa avasi vaiettumenetys.fi -verkkosivuston. Sivulle voi sytyttää äärettömän määrän tähtiä symboloimaan päihteisiin kuollutta läheistä, kirjoittaa viestin, jakaa kuvan ja läheiseen liittyvän muiston. Miksi sivusto haluttiin perustaa? Miten se on vastannut vaiettuun suruun?

16.40 Keskustelua ja loppusanat
Susanna Vainio, TtM, väitöskirjatutkija

Seminaarin toteutus: Tampereen yliopisto