Ohita valikko

Webinaari: Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut – ovatko kaikki mukana?

Miten uusi sote ottaa huomioon ihmiset, joiden elämää hankaloittavat ja leimaavat köyhyys, erilaiset päihde- ja mielenterveysongelmat, riippuvuudet ja osattomuus?
JAA

Millainen tilanne on niillä haavoittuvimmassa asemassa elävien ihmisillä, joiden elämää hankaloittavat ja leimaavat köyhyys, erilaiset päihde- ja mielenterveysongelmat, riippuvuudet ja monenlainen, usein ylisukupolvinen osattomuus?

Sokra, Diak ja Sininauhaliitto järjestävät sote-uudistukseen liittyvän webinaarin Ihmisen näköiset sotepalvelut. Nostamme keskusteluun haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille kohdistuvan toiminnan tarpeita ja ratkaisuja sote-uudistuksessa ja tulevaisuuden sote-keskusten suunnittelussa. Pohdimme myös sitä, miltä näyttää tähän läheisesti kytkeytyvä terveyserojen kaventamisen tavoite valmistelun näkökulmasta.

Aika: 24.11.2020 klo 9.00–12.00
Paikka: Webinaari järjestetään etäyhteyden välityksellä. Etäyhteyslinkki ja ohjeet lähetetään sähköpostiin viikolla 47.
Ilmoittautuminen: Sekä webinaariin että Kuopion oheisohjelmaan (ks. alla) etäyhteydellä osallistumiseen 16.11.2020 mennessä tästä linkistä.
Kenelle: Webinaari on suunnattu soteuudistuksen valmistelijoille kunnissa ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – hankkeissa, sekä muille julkishallinnon toimijoille, järjestöille ja muille soteuudistuksesta kiinnostuneille.
Oheisohjelma: Kuka kuuntelee köyhää? Miten nykyiset palvelut kohtaavat huono-osaisten tarpeet. 24.11.2020 klo 13.00–15.00 Kuopion kaupungin pääkirjaston kokoussalissa, Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio. (Ks. sivun alareuna.)

Vaikeassa asemassa elävien ihmisten arjen kannalta mm. erilaiset lähelle tulevat matalan kynnyksen palvelut, etenkin päiväkeskukset ja muu osallisuutta tukeva toiminta, ovat olennaisia. Monet näistä palveluista ja tuesta eivät ole sellaisenaan lakisääteisiä, ne voivat olla osana esimerkiksi päihdepalveluita kuntien tai järjestöjen tuottamina.

Ohjelma (vahvistuu lähempänä tapahtuma-aikaa)

klo 9.00   Puheenjohtajan tervetulosanat, Sokran & Sininauhaliiton tervehdykset
klo 9.10    Ovatko kaikki mukana? Tutkijoiden näkökulmia
* Apulaisprofessori Pauli Rautiainen, Tampereen yliopisto
* Lapsiperheiden köyhyys & huono-osaisuus, sosiaalityön professori Johanna Kallio, Turun yliopisto
* Video: Niukkuuden noidankehä

TAUKO

klo 10        Missä mennään sote-uudistuksessa riskiryhmien tukemisen näkökulmasta?
* THL
* Pääsihteeri Tuija Brax, Suomen Sydänliitto
* Video

TAUKO

klo 11.00     Paneelikeskustelu: Palvelujen uudistaminen hyvinvointialueilla – kuinka kaikki saadaan mukaan? Keskustelua johdattelee dosentti Jorma Niemelä
* Pekka Matilainen, Tampere, ViaDia Pirkanmaa ry:n toiminnanjohtaja
* Leena Turpeinen, Helsingin Kaupunki, Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
klo 11.50      Kommenttipuheenvuoro ja kiitossanat / Sokra & Sininauhaliitto

 

Lisätietoja

Joakim Zitting
tutkija
joakim.zitting@diak.fi
puh. 050 356 9918

Anna-Liisa Karhula
viestintäpäällikkö
anna-liisa.karhula@sininauha.fi
puh. 040 768 4528

Webinaarin oheisohjelma Kuopiossa

Kuka kuuntelee köyhää? Miten nykyiset palvelut kohtaavat huono-osaisten tarpeet?
Sote-uudistus on meneillään ja palveluja kehitetään. Miten uudistus huomioi ihmisten arjen tuen ja matalan kynnyksen toiminnan?

Toistaikseksi vain kuva tekstistä.

Aika: 24.11.2020 klo 13.00–15.00
Paikka: Kuopion kaupungin pääkirjaston kokoussali, maaherrankatu 12, 70100 Kuopio. Paikan päälle tilaisuuteen voimme ottaa 20 ensimmäistä osallistujaa (koronaohjeistus). Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteyden välityksellä. Etäyhteyslinkki lähetetään sähköpostiin viikolla 47.
Ilmoittautuminen: Ks. ilmoittautumislinkki pääohjelman yhteydessä yllä.
Ohjelma: Ks. kuva ohjelmasta.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaation eli SOKRAn logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020