Ohita valikko

Hannu Ylönen: Autan kaltaisiani

Päihdetyön kokemusasiantuntijan työ on kaksijakoista. Kun pidän luentoja tai kerron kokemuksistani ihmisille, joilla ei ole omaa kokemusta päihde- ja mielenterveyssairauksista, olen asiantuntija. Auttaessani päihdeongelmista kärsiviä sosiaali- ja terveyspalveluissa, olen vertaistyöntekijä.
JAA

Autan kaltaisiani

Kouluttauduin kokemusasiantuntijaksi, kun olin ollut raittiina kolme vuotta. Sain koulutuksessa hyödyllistä tietoa erilaisista mielenterveys- ja päihdehäiriöistä. Opin ymmärtämään omaa sairauttani. Tutustuin upeisiin ihmisiin, joilta sain arvokasta tietoa päihteettömän elämäntavan ylläpitoon. Rankat elämänkokemukset jalostuivat kokemusasiantuntijuudeksi.

Itsemääräämisoikeus kaikilla

Olen ollut raittiina kymmenen vuotta. Minulla on toipumiskokemus myös masennuksesta ja alkoholipsykoosista. Täysraittius oli minulle ainut vaihtoehto. Kohtuukäyttö ei onnistunut.

Kunnioitan jokaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta elämästään ja juomisestaan. Jokainen määrittää omat tavoitteensa alkoholin käytölleen.

Tarjoan terveysaseman asiakkaille kahdenkeskisiä keskusteluja. Usein asiakkailla on haitallisen päihdekäytön lisäksi myös mielenterveyshuolia ja sosiaalisia pulmia, joiden käsittelyyn on varattava riittävästi aikaa. Uusille asiakkaille varaan tunnin keskusteluajan. Myös päihdeongelmaisen läheiset voivat tulla juttelemaan kanssani.

Ajan kokemusasiantuntijalle voi varata

  • terveysasemalla oman lääkärin tai hoitajan vastaanotolla
  • soittamalla kokemusasiantuntijalle
  • netin kautta.

Yli 1300 asiakaskäyntiä

Suomen ensimmäinen kokemusasiantuntijan vakanssi on perustettu 2018 Vantaalle kunnalliseen päihdetyöhön. Olen töissä Korson, Martinlaakson ja Hakunilan terveysasemilla, joissa minulla on ollut yhteensä jo yli 1300 asiakaskäyntiä. Palvelu on maksutonta.

Kerron asiakkaille Vantaan päihdepalveluista, hoitolaitoksista, kolmannen sektorin vertaistukipalveluista, seurakuntien päihdetyöstä sekä netti- ja puhelinpalveluista.

Juomisen lopettaminen lyhyeksi aikaa on helppoa, mutta päihteettömän elämäntavan ylläpito on monille tosi vaikeaa. Vertaistuki on korvaamaton apu pysyvän raittiuden tueksi.

Vantaan malli

Päihdetyön kokemusasiantuntijan luona käyneiden asiakkaiden tyytyväisyyttä on tutkittu Vantaalla vuosina 2012–2014 ja 2017. Kyselyjen mukaan yli 90 % asiakkaista koki saaneensa kokemusasiantuntijalta apua omaan toipumiseensa.

Vantaan terveyspalvelupäällikkö Eila Koivusen mukaan päihdetyön kokemusasiantuntijan asiakkaille tarjoama vertaistuki on ollut erittäin vaikuttavaa ja antanut ryhtiä vastaanottotoimintaan terveysasemalla.

– Kokemusasiantuntija on tärkeässä roolissa matalan kynnyksen päihdepalvelujen kehittämistyössä. Perustimme Vantaalle asiantuntijan vakanssin, jotta sekä päihdeongelmista kärsivien omaisilla että alkoholiriippuvaisilla on mahdollisuus vertaistukeen ja palveluohjaukseen matalan kynnyksen periaatteella.

Isot korvat

Isot korvat eli hyvä kuuntelutaito sekä omat sairastumis- ja toipumiskokemukseni ovat tärkeimmät työkaluni asiakastyössä. Vertaistuki on kokemusperäistä tietojen ja ajatusten vaihtoa, vastavuoroista työskentelyä asiakkaan kanssa.

”Kolmannen sektorin toimijoilla on paljon jalostamatonta kokemustietoa. Vertaistuki ja kokemusasiantuntijat on otettava mukaan sote-palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen.”

Terveysasemilla osataan kannustaa asiakkaita hakeutumaan puheilleni. Ymmärrämme asiakkaiden kanssa toisiamme. Puhumme samaa kieltä. Olen kokenut samankaltaisia asioita, joten en kritisoi kenenkään tekemisiä. Asiakkaat ovat kiitelleet sitä, että saavat jutella kanssani kahdestaan. Kaikki eivät tykkää käydä vertaisryhmissä.

Kuuntelen asiakkaiden huolia päivästä toiseen. Työ on henkisesti raskasta. Omasta terveydestä ja jaksamisesta on pidettävä huolta. Harrastan kuntoliikuntaa ja penkkiurheilua. Olen kiinnostunut yliluonnollisista ja hengellisistä asioista. Minulle on myös järjestetty työnohjausta, ja juttelen mieltä vaivaavista jutuista terveysaseman muun henkilökunnan kanssa.

Hannu Ylönen

  • Päihdetyön kokemusasiantuntija Vantaan kaupungin terveyspalveluissa 2012–2018
  • Sähköinsinööri, merkonomi/MKT ja pitkä elämänkoulu, 2011–2012 kokemusasiantuntijan työtehtäviin pätevöittävä koulutus
  • Kotoisin Etelä-Savosta, Pieksämäeltä
  • Työssä palkitsevinta on tyytyväinen asiakas ja potilastyön ja asiakaspalvelun parantuminen
  • Paras palaute on aito ja vilpitön kiitos
  • Elämänarvoina terveys, hyvinvointi ja hyvät ihmissuhteet, erityisesti ”rakkauden hoito” parisuhteessa

Kuva Anna-Liisa Karhula, artikkelikuva Pixabay

Hannu Ylönen