Ohita valikko
Piirrossydän, jonka sisällä on kolme kättä, joista jokainen pitelee höyryävää kuppia. Höyryistä muodostuu kuppien yläpuolelle pienet sydämet.

Blogi: Pilkettä päihdeongelmista kärsivien ikäihmisten elämään

Ikääntyneille päihteitä käyttäville asiakkaille on liian vähän tarjolla matalan kynnyksen palveluja, kuten vertaistukea ja ryhmätoimintaa. Pilke-toiminta vastaa tähän tarpeeseen.
JAA

Olen Pilke-ryhmän ohjaajana saanut seurata huikeita kasvutarinoita, miten ihminen on löytänyt omat vahvuutensa, hänen itsetuntonsa ja vuorovaikutustaitonsa ovat kohentuneet ja hän on kertonut kokemuksenaan ”kuin uusi lehti olisi auennut kirjassa – olen arvokas kuin timantti”.

Koska olen itse tehnyt Pilke-työtä, etsinyt sekä löytänyt Pilke-toimintaan osallistujia sekä nähnyt toiminnan hyödyt, minun on helppo suositella toimintamallia myös muille: Pilke-toiminta vahvistaa ihmisen omanarvontuntoa ja vähentää hoidon tarvetta.

Rohkeasti kohti kumppanuutta

Nyt Pilke-toiminnan projektityöntekijänä levitän Pilke-tietoutta hyvinvointialueille ympäri Suomen. Yhteydenottoni on otettu myönteisesti vastaan, ja useiden alueiden kanssa olemme lähteneet suunnittelemaan toiminnan käynnistämistä.

Esittelen Pilke-toimintaa kunkin hyvinvointialueen avainhenkilöille, jotka työssään kohtaavat päihteiden kanssa kamppailevia ihmisiä. Jos kiinnostusta jatkoon ilmenee, alan suunnitella heidän kanssaan alueelle Pilke-ohjaajakoulutusta ja autan heitä Pilke-ryhmien käynnistämisessä. Tavoite on, että Pilke-toiminta laajenee kattavasti kaikille Suomen hyvinvointialueille.

Rohkaisen järjestötoimijoita pohtimaan, löytyykö omasta palveluvalikoimasta jokin ratkaisu omaa hyvinvointialuetta painavaan ongelmaan.

Aktiivisen vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen aika

Hyvinvointialueisiin vaikuttamisessa on tärkeä tavoittaa henkilöt, joilla on valtuutus päättää käyttöön otettavista toimintamalleista ja -käytännöistä. Kun olen ollut yhteydessä hyvinvointialueille eri puolilla Suomea, esiin on tullut selkeä tarve laajentaa päihteiden kanssa tasapainoilevien ikääntyneiden henkilöiden palveluvalikoimaa.

Ikääntyneille päihteitä käyttäville asiakkaille on liian vähän tarjolla matalan kynnyksen palveluja, kuten vertaistukea ja ryhmätoimintaa. Pilke-toiminta vastaa tähän tarpeeseen. Pilke-työllä voidaan saavuttaa myös merkityksellisiä kansantaloudellisia hyötyjä, kun mahdollista raskasta hoitotarvetta voidaan siirtää myöhemmäksi tai jopa poistaa kokonaan.

Pilke®-toiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua toimintaa yli 60-vuotiaille, joilla on tai on ollut päihdeongelmia.

Pilke-porukka kokoontuu kerran viikossa ja tapaamiseen saa tulla sellaisena kuin on – myös päihtyneenä. ”Päihdeongelmaisen” identiteetin sijaan yritetään löytää ja vahvistaa muita identiteettejä.

 

image.alt
Pilkettä elämään -projektityöntekijä, jolla on motto: "Osaamme kuka mitäkin, yhdessä mitä vaan!"
Päivi Maisila