Ohita valikko
Etualalla poika selin kameraan, päällään ruutupaita ja päässä pipo. Pitelee toisella kädellä pipoa ja katselee kauemmas, jossa näkyy työtön ja äidin hahmo.

Blogi: “Miksi juuri meille piti tapahtua näin?” – Huumeita käyttävien nuorten läheiset tarvitsevat tukea kriisistä selviämiseen

Huumeita käyttävä nuori voi saada hoitoa useammalta eri taholta, mutta heiltä itseltään kukaan ammattilainen ei ole koskaan kysynyt: ”Mitä sinä jaksat?”
JAA

Kun vanhemmat saavat selville, että oma lapsi käyttää huumeita, he joutuvat täysin uuden ja pelottavan tilanteen eteen. Vaikeaankin tilanteeseen voi kuitenkin saada apua. Tärkeää on, että vanhemmat muistavat hakea tukea myös itselleen.

Työssäni Palasista eteenpäin -hankkeessa olen kohdannut monia vanhempia, jotka käyvät läpi nuoren huumeidenkäytön synnyttämää kriisiä. Yleistä on, että vanhemmat alkavat syyttää tilanteesta itseään: ”Kuinka en huomannut tätä, vaikka merkkejä huumeidenkäytöstä on näkynyt jo aiemmin? Miksi juuri meille piti tapahtua näin?”

Palasista eteenpäin on Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n yhteinen hanke, joka keskittyy auttamaan huumeita käyttävien nuorten läheisiä. Moni hankkeen tarjoaman avun piiriin hakeutuneesta läheisestä on huumeita käyttävän nuoren vanhempi. Osa perheistä on elänyt tilanteessa jo pitkään, osalle se on aivan uusi.

Monet asiakkaistamme ovat kertoneet, että huumeita käyttävä nuori voi saada hoitoa useammalta eri taholta, mutta heiltä itseltään kukaan ammattilainen ei ole koskaan kysynyt: ”Mitä sinä jaksat?”

Me hankkeen työntekijät aloitamme asiakkaiden kanssa työskentelyn kartoittamalla, mikä heidän tilanteensa on juuri nyt. Monet asiakkaistamme ovat kertoneet, että huumeita käyttävä nuori voi saada hoitoa useammalta eri taholta, mutta heiltä itseltään kukaan ammattilainen ei ole koskaan kysynyt: ”Mitä sinä jaksat?”

Tämän tärkeän kysymyksen äärellä viivähdämme jokaisella tapaamisella.

Selkeyttä ja selviytymiskeinoja kaoottiseen tilanteeseen

Kun nuori käyttää huumeita, perheen elämään voi tulla mukaan useita auttavia tahoja, kuten päihdepoliklinikka, sosiaalityö tai lastensuojelu. Tilanne voi avusta huolimatta näyttäytyä vanhemmalle kaoottisena.

Palasista eteenpäin -hankkeessa asiakkaamme ovat päässeet keskustelemaan tilanteesta ammattilaisen kanssa. Usein pelkkä keskustelu jo auttaa huumeiden käytön tai kokeilun nostamien ajatusten jäsentämisessä ja keskittymään juuri käsillä olevan hetken pohtimiseen.

Työskentelymme tavoitteena on tarjota huumeita käyttävien nuorten läheisille selviytymiskeinoja kuormittavassa arjessa ja kasvattaa heidän ymmärrystään tilanteesta. Näihin tavoitteisiin olemme päässeet asiakkaidemme kanssa puhumalla, etsimällä tietoa sekä pohtimalla asiaa eri näkökulmista.

Huumeidenkäyttö koskettaa myös muita, aivan tavallisia vanhempia ja perheitä.

Vertaistuki on työskentelyssämme keskeisessä roolissa. Yhdessä vertaisten kanssa keskustelemalla asiakkaamme ovat oivaltaneet, etteivät ole yksin. Huumeidenkäyttö koskettaa myös muita, aivan tavallisia vanhempia ja perheitä.

Jokaiselle on tärkeää tulla kohdatuksi omana itsenään

Huumeita käyttävien nuorten läheisten auttaminen voi olla haastavaa ammattilaisellekin. Siksi olemme kehittäneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten avuksi Palaset-mallin, joka tarjoaa valmiin rungon asiakastyöskentelyyn. Oma työskentelymme Palasista eteenpäin -hankkeessa pohjautui juuri tämän mallin hyödyntämiseen.

Koulutamme ammattilaisia Palaset-mallin käyttöön tänä syksynä. Ensi vuonna alamme kouluttaa kouluttajia, jotka puolestaan vievät mallia eteenpäin. Läheisille olemme tehneet myös itseapuoppaan, josta löytyy tietoa ja tukea nuoren huumeidenkäytön aiheuttamaan kriisin.

Saamamme palautteen perusteella Palaset-mallin mukaiseen työskentelyyn osallistuneet läheiset ovat saaneet voimavaroja arkeen, vaikka kuormittava tilanne ei olisikaan muuttunut. Moni on kokenut etenkin kohtaamisen ja läsnäolon erittäin merkittävinä. Jokaiselle on tärkeää tulla kohdatuksi ja kuulluksi omana itsenään ja oman tarinansa kanssa.

Tässä vielä muutamia palautteita, joita olemme asiakkailta saaneet:

“Olen tykännyt työskentelystä, vaikka prosessi on raskas, kun alkaa pohtimaan asioita syvällisemmin”

“En ole yksin tämän asian kanssa”

“Sain uusia näkökulmia tilanteeseeni”

“Tilanteeni ymmärrys on lisännyt hyväksyntää, että asiat ovat nyt näin ja näillä mennään”

 

Palasista eteenpäin – Tukea läheisille nuoren huumeidenkäytön synnyttämässä kriisissä

  • Palasista eteenpäin on Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n yhteinen hanke.
  • Hankkeessa kehitetty Palaset-malli tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille valmiin rungon huumeita käyttävien nuorten läheisten auttamiseen.
  • Palaset-mallin kehittämisessä on hyödynnetty Addiction and the Family International Network -verkoston 5 askeleen menetelmää.
  • Mallia on käytetty hankkeen asiakastyöskentelyssä läheisten kanssa.
    Lue lisää: palasistaeteenpain.fi
image.alt
Palasista eteenpäin -hankkeen työntekijä
Tiina Haajanen