Aikuinen norsu norsunpoikasen vieressä, taustalla norsulauma.
sininauha_logo

Palasista eteenpäin

Ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä.

Palasista eteenpäin – Ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä  on kolmivuotinen hanke, jossa kehitetään koko perhettä tukeva ensiapumalli.

Perhe käsitetään laajana kokonaisuutena, joka pitää sisällään nuoren elämässä tiivisti mukana kulkevat läheiset. Tuki on lyhytkestoista ja helposti saavutettavaa, ja se räätälöidään kunkin perheen tarpeen mukaan. Työssä hyödynnetään myös vertaisuuden kokemuksia.

Käytännön mallin lisäksi perhe saa infotukipaketin itseapua varten. Lyhyen kriisi-intervention jälkeen perheille pyritään löytämään kullekin sopiva jatkotuki.

Palasista eteenpäin -hanke kehittää perhekeskeistä mallia eri toimintaympäristöihin ja levittää sitä ammattilaisten työvälineeksi helpottamaan kriisissä olevien perheiden kohtaamista.

Hanke on Irti huumeista ry:n ja Sininauhaliiton yhteistyössä toteuttama, STEAn rahoittama ja se toimii 2019-2022.

Ota yhteyttä

Anu Kivistö

projektipäällikkö

Puh. 044 769 9124

Sanna Tanskanen

projektityöntekijä, Irti Huumeista ry

Puh. 050 528 7979