Ohita valikko

Haemme työntekijöitä Ruokajonosta osallisuuteen -projektiin

Tule vahvistamaan ruoka-avun asiakkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta.
JAA

Haemme kahdeksaa (8) projektityöntekijää Ruokajonosta osallisuuteen -projektiin (ESR) määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 1.4.2018 – 31.12.2019

Hanke keskittyy sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen, köyhyyden torjuntaan sekä työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen.

Lue lisää Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeesta >>

Projektityöntekijät sijoittuvat Helsinkiin, Keravalle, Tampereelle, Turkuun, Keuruulle, Lahteen, Kangasniemelle (Etelä-Savo) ja Rovaniemelle. Projektityöntekijät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Sininauhaliiton jäsenyhteisön kanssa ja heidän esimiehenään toimii projektipäällikkö. Lisäksi hankkeessa työskentelee osa-aikainen tutkija-arvioija.

Projektityöntekijän tehtäviin kuuluvat hankealueilla:

– verkostomaisen yhteistyömallin kehittäminen järjestöjen, seurakuntien ja erilaisten viranomaistahojen välille,

– ruoka-apua hakevien ihmisten matalan kynnyksen palveluohjauksen kehittäminen,

– hankesuunnitelmassa määriteltyjen, erilaisten toimintamuotojen kehittäminen ruoka-aputoiminnan yhteyteen tai niiden tilalle,

– hankkeeseen osallistuvien Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen valmentaminen verkostotyöhön ja palveluohjaukseen sekä erilaisten toimintamallien kehittämiseen hanketyön juurtumiseksi.

Projektityöntekijältä odotamme

– vähintään amk-tasoista koulutusta (sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK tms.)

– oma-aloitteista, vastuuntuntoista ja itsenäistä työotetta,

– positiivista asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja,

– verkosto- ja kehittämistyön osaamista,

– sitoutumista Sininauhaliiton arvoihin.

Etsimme aktiivisia ja järjestötoiminnasta innostuneita projektityöntekijöitä, jotka puolestaan innostavat jäsenyhteisöjä omaehtoiseen kehittämistyöhön vaikeissa elämäntilanteissa ja työmarkkinatilanteissa olevien ihmisten hyväksi.

Tarjoamme ammattitaitoisen, osaavan ja tukevan työyhteisön sekä mahdollisuuden yhteiskunnallisesti vaikuttavaan tekemiseen ja uuden oppimiseen.

Palkkauksessa sovellamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta (vaatimustaso 4).

Hakemukset tehtävään pyydämme jättämään 9.2.2018 mennessä tämän sähköisen hakulinkin avulla.

Olemme yhteydessä haastateltaviin 13.2.2018 mennessä. Haastattelut toteutetaan viikoilla 7-9.

Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö Teija Nuutinen: puh. 050-4390018, teija.nuutinen(a)sininauha.fi. Soittoajat viikoilla 3-6 ovat to ja pe klo 10-15. Muut yhteydenotot sähköpostitse.

Sininauhaliitto on valtakunnallinen yli sadan jäsenyhteisön keskusjärjestö, joka toimii valtakunnallisena vaikuttajana ja asiantuntijana. Liiton ja sen jäsenyhteisöjen erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.

Toimintamme pohjaa kristilliseen ihmiskäsitykseen: jokaisen elämä on arvokas ja ainutlaatuinen, kaikilla on oikeus toivoon, armoon ja anteeksiantoon.