Ohita valikko
Neljä naista vanhan huvilan edessä seisovat ja nauravat viljelylaatikon äärellä.

"Herää isoja ajatuksia, löytyy yllättävää osaamista, rauhoittuu ja innostuu" - Vihreä Veräjä auttoi järjestöjä tuomaan luonnon osaksi arkea

Sininauhaliiton Vihreä Veräjä auttoi kahdeksaa järjestöä aloittamaan luontotoiminnan 2021.
JAA

Laitoshoidossa asuvien, liikuntavammaisten ja mielenterveys- tai riippuvuushaasteiden kanssa elävien ihmisten voi olla vaikea päästä luontoon. Sininauhaliiton Vihreä Veräjän tavoite on saada järjestöt ja yhdistykset tuomaan luonnon ihmisten lähelle. Viime vuonna luontotoiminta otettiin osaksi arkea kahdeksassa järjestössä.

Yhteistyöhön mukaan lähteneet järjestöt olivat hyvin erilaisia. Osassa niistä henkilökunnalla oli luonto-osaamista enemmän kuin toisissa, mutta yhteistä kaikille oli kiinnostus luontotoimintaan. Kaikki osallistujat olivat sitä mieltä, että luontotoiminta ei ollut tarpeeksi säännöllistä tai näkyvää.

Luontotoiminnan juurruttamisen prosessi toteutettiin työpajoina, jotka koronan takia järjestettiin verkossa. Sen lisäksi Vihreän Veräjän työntekijät vierailivat järjestöissä kerrasta kahteen.  Osallistujilla oli myös mahdollisuus toiminnalliseen oppimiseen Sininauhaliiton Skatan tilalla Helsingin Vuosaaressa.

Luontoon pääsee myös nollabudjetilla

Miltei kaikkiin järjestöihin  luontolähtöinen toiminta tuli jäädäkseen.

”Retket ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. Niihin on tullut suunnitelmallisuutta ja monipuolisuutta. Lähiluontoa on otettu tietoisemmin käyttöön ja havahdutettu myös asiakkaita oman lähiluonnon hyödyntämiseen. Aina ei tarvitse lähteä kauas.”

Järjestöt ovat kokosivat vuoden aikana luontotoiminnan ohjeita ja piirteitä ylös ja tekivät ylipäätään toiminnasta suunnitelmallisempaa. Monessa paikassa havahduttiin myös siihen, että luontotoiminta on mahdollista, vaikka yksiköllä olisi lähes nollabudjetti.

”Luonnossa kohdataan asiakkaita eri tavalla ja siellä on herännyt isompiakin ajatuksia muusta elämästä. Erityisesti eläintoiminnalla on koettu olevan isoimmat ja näkyvimmät muutokset asiakkaissa. Eläin on magneetti: kun eläimiä on paikalla, ihmisiä tulee pääsääntöisesti enemmän paikalle, sellaisiakin, jotka eivät välttämättä muuten toiminnassa käy.”

Koronapandemia tarjosi aikaa oppia uutta

Myös työntekijät saivat luontotoiminnasta paljon työhönsä: mahdollisuus käyttää omaa luovuutta ja harrastuneisuutta työssä lisää motivaatiota ja innostusta.  Toisaalta esille nousi  työnjohdollisen tuen merkitys toiminnan kehittämisessä lähes välttämättömyytenä. Työntekijöiden kiinnostus ja motivaatio toteuttaa luontotoimintaa vaihteli. Vaikka puitteet olisivat loistavat toimia, voi olla, ettei työntekijöillä ole mielenkiintoa tai intoa tarttua mahdollisuuteen

”Yksi asiasta innostunut työntekijä voi saada paljon aikaan, mutta toisaalta toiminta voi olla myös hyvin haavoittuvaista, jos on vain yksi vetovastuullinen.”

Toimintaa haittasi jonkin verran se, että osa järjestöistä joutui sulkemaan toimintayksikköjään koronan takia. Toisaalta työntekijät kokivat, että sulkujen aikana työntekijöille jäi aikaa työstää prosessia ja ottaa uutta haltuun.

Innostusta luontotoiminnan ottamiseen osaksi arkea on löytynyt myös täksi vuodeksi. Tänä vuonna Vihreä Veräjä kouluttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen työntekijöitä Green Care -toimintaan. Mukaan on tälläkin kertaa lähtenyt useampi eri järjestö.

Sitaatit Vihreän Veräjän Green Care -toiminnan juurruttamisprosessin raportista vuodelta 2021.

Kuva: Vihreän Veräjän kehittäjät tapasivat Niemikotisäätiön Kesäharjun työntekijöitä syksyllä 2021.

Vihreän Veräjän nettisivut

23.11.2021: Kiinnostaako luontotoiminnan yhdistäminen arkipäivän työhösi? Etsimme sote-järjestöjä mukaan maksuttomaan kehittämisprojektiin