Ohita valikko

Katso webinaaritallenteet: Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut – ovatko kaikki mukana?

Matalan kynnyksen palveluiden tarve korostuu.
JAA

Millainen tilanne on niillä haavoittuvimmassa asemassa elävien ihmisillä, joiden elämää hankaloittavat ja leimaavat köyhyys, erilaiset päihde- ja mielenterveysongelmat, riippuvuudet ja monenlainen, usein ylisukupolvinen osattomuus? Katso tekstitetyt webinaaritallenteet!

Sokra, Diak, Sininauhaliitto ja Kuka kuuntelee köyhää -verkosto järjestivät sote-uudistukseen liittyvän webinaarin Ihmisen näköiset sotepalvelut 24.11.2020. Webinaaripäivässä nostettiin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeet ja ratkaisut sote-uudistuksessa ja tulevaisuuden sote-keskusten suunnittelussa.

Päivästä on koottu kolmen tekstitetyn tallenteen kokonaisuus:

Osa 1: Webinaari 24.11.2020: Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut 1/3 (Kesto 59.46)

Osa 2: Webinaari 24.11.2020: Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut 2/3 (Kesto 58.34)

Osa 3: Webinnari 24.11.2020: Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut 3/3 (Kesto 44.52)

Matalan kynnyksen palveluiden tarve korostuu

Päivää luotsasiva Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund ja tutkija Varpu Wiens Diakista. Päivän aikana kuultiin puheenvuoroja mm. Tulevaisuuden sote-keskus ‑ohjelman kehittämispäälliköiltä Heidi Muuriselta ja Niina Peräseltä sekä Suomen Sydänliiton pääsihteeri Tuija Braxilta.

Vilkkaan webinaaripäivän aikana todettiin, että vaikeassa asemassa elävien ihmisten arjen kannalta mm. erilaiset lähelle tulevat matalan kynnyksen palvelut, etenkin päiväkeskukset ja muu osallisuutta tukeva toiminta, ovat olennaisia.

Monet näistä palveluista ja tukitavoista eivät ole sellaisenaan lakisääteisiä, vaan ne voivat olla esimerkiksi osa päihdepalveluita, joita kunnat tai järjestöt tuottavat.

Päivän järjestäjät kokosivat konsensuslausuman sote-uudistuksesta

Sote-uudistus on

  • empatiahanke: meidän täytyy tunnistaa ja ottaa huomioon muidenkin kuin juuri omat tai keskiluokan tarpeet
  • luottamushanke: kaikki pitää saada mukaan, muuten yhteiskunnan perusteet murenevat
  • kohtaamishanke: mikään ei toimi, jos ihmistä ei kohdata arvostaen
  • toimenpidehanke: ei auta, että tunnistetaan (se ehkä jo onnistuu?), on päästävä tunnistamisesta toimenpiteisiin
  • yhteistyöhanke: tarvitaan kaikkien osaaminen, on tehtävä yhteistyötä eri hallinnonalojen, lainsäätäjien, tutkimuksen ja toimijoiden (yritykset, järjestöt) kanssa.

Lue lisää

Katso seminaarien pdf-dokumentit