Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Kehittämis- ja tutkimuspäällikkö Pekka Lund Sininauhaliiton ma. toiminnanjohtajaksi

Teemu Tiensuu kiittää hallitusta ja työyhteisöä sitoutumisesta kristillisen auttamistyön kehittämiseen ja ihmisen puolella olemiseen.
JAA

Toiminnanjohtaja Teemu Tiensuun työvelvoite päättyi 8.4.2019 yhteisellä sopimuksella Sininauhaliiton hallituksen kanssa. Työsuhteen päättymisen syy on hallituksen ja toiminnanjohtajan väliset näkemyserot liiton johtamisesta.

Sininauhaliiton hallitus kiittää Teemu Tiensuuta merkittävästä vaikuttamistyöstä huono-osaisuuden ja päihde- ja pelihaittojen vähentämisessä ja koko suomalaisen päihdepolitiikan uudistamisessa.

Toiminnanjohtajana Teemu Tiensuu on rohkeasti nostanut esiin päihde- ja rahapelijärjestelmiin liittyviä epäkohtia ja eettisiä ristiriitoja. Sininauhaliiton työ näiden epäkohtien korjaamiseksi jatkuu.

Tiensuu kiittää hallitusta ja työyhteisöä sitoutumisesta kristillisen auttamistyön kehittämiseen ja ihmisen puolella olemiseen: ”Minulla on voimakas kutsu toimia tällä kentällä, ja tämä tehtävä jatkuu edelleen.”

Osapuolet ovat sopineet, etteivät he kommentoi asiaa julkisesti.

Sininauhaliiton hallitus on nimennyt kehittämis- ja tutkimuspäällikkö Pekka Lundin Sininauhaliiton määräaikaiseksi toiminnanjohtajaksi 9.4.2019 alkaen kunnes tehtävä on vakinaisesti täytetty.

Pekka Lund: ”Sininauhaliitto työskentelee, jotta ihmisarvopuhe muuttuu konkreettisiksi teoiksi rakenteiden ja yksilöiden tasolla.”

Sininauhaliiton 10.4.2019 valittu hallitus valmistelee huolellisesti yhdessä liiton johtoryhmän kanssa uuden toiminnanjohtajan rekrytoinnin.


Lisätietoja:

Anna-Liisa Karhula
viestintäpäällikkö
puh. 040 768 4528
anna-liisa.karhula@sininauha.fi

Pekka Lund
ma. toiminnanjohtaja
puh. 050 522 3906
pekka.lund@sininauha.fi

 

 

Kuva: Satu Mustonen