Ohita valikko
Etualalla poika selin kameraan, päällään ruutupaita ja päässä pipo. Pitelee toisella kädellä pipoa ja katselee kauemmas, jossa näkyy työtön ja äidin hahmo.

Läheisille suunnattu omahoito-ohjelma on julkaistu HUS:n Mielenterveystalossa 

Palaset-mallin itseapuoppaan pohjalta toteutettu omahoito-ohjelma on julkaistu Mielenterveystalo.fi-sivuilla. Omahoito-ohjelma on tarkoitettu huumeita käyttävän nuoren läheiselle oman jaksamisen tukemiseen.  Läheinen voi olla kuka tahansa, johon nuoren huumeiden käyttö vaikuttaa.
JAA

Kun nuori alkaa käyttää huumeita, läheinen kokee itsensä usein keinottomaksi. Huoli nuoren tulevaisuudesta on suuri ja läheisen oma hyvinvointi joutuu koetukselle. Huumeita käyttävän nuoren läheisille suunnattu omahoito-ohjelma tarjoaa tietoa ja tukea kuormittavassa tilanteessa.
 
”On hienoa, että läheisille suunnattu omahoito-ohjelma on nyt laajemmin saatavilla. On tärkeää tunnistaa, miten nuoren huumeidenkäyttö vaikuttaa läheisiin. HUS:n ohjelmat tavoittavat niin ammattilaisia kuin läheisiä. Ammattilaiset voivat hyödyntää omahoito-ohjelman materiaaleja työssään ja voivat tarvittaessa ohjata läheisiä ohjelman pariin”, Sininauhaliitossa Palaset-mallia kehittänyt Sanna Tanskanen sanoo. 

Omahoito-ohjelmasta apua läheisen jaksamiseen

Huumeiden käyttöön ja siitä puhumiseen liittyy usein häpeän tunteita. Monille voi olla vaikea puhua huumeista ja niiden käytön vaikutuksista. Omahoito-ohjelmassa keskitytään läheisen omaan jaksamiseen, tilanteen herättämiin tunteisiin ja erilaisiin selviytymiskeinoihin.  

”Moni läheinen ei tunnista omaa avun tarvettaan ja uupumistaan, kun keskittyy nuoren tilanteeseen. Toivon, että omahoito-ohjelmasta löytyy tukea ja apua oman olon helpottamiseen kuormittavassa elämäntilanteessa”, Sininauhaliiton läheistyön kehittäjä Tiina Haajanen sanoo.

Omahoito-ohjelmassa on perustietoa päihderiippuvuudesta, nuoren huumeiden käytön vaikutuksesta läheisiin sekä päihderiippuvuuden tyypillisistä piirteistä.

”Huumeisiin liittyvää asiaa on paljon esimerkiksi netissä. Joskus liika tieto voi aiheuttaa väärinkäsityksiä tai johtaa harhaan ja lisätä läheisten taakkaa ja tuskaa entisestään. Luotettavan tiedon lisäksi omahoito-ohjelma tuo kokemuksen, ettei ihminen ole yksin aiheen kanssa, vaan monet muutkin kohtaavat haastavia tunteita ja tilanteita”, Tanskanen toteaa.

Läheisille tarvitaan enemmän tukea

Läheisten hätä on tunnistettu ammattilaisten piirissä, mutta resursseja läheistyöstä uupuu edelleen.  Läheisiä kannustetaan hakemaan ammattilaisen apua sekä vertaistukea omassa tilanteessa jaksamiseen.  

”Karu totuus on, että tukea on liian vähän tarjolla läheisille. Läheisten hyvinvointia on tuettava enemmän. Omahoito-ohjelma on tärkeä lisätuen muoto”, Tanskanen ja Haajanen sanovat.

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat käytettävissä maksutta 24/7
Mielenterveystalo.fi on julkisen terveydenhuollon verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa, oirekyselyitä sekä oloa helpottavia omahoito-ohjelmia mielen oireisiin ja kuormittaviin elämäntilanteisiin. Palvelua käyttävät miljoonat suomalaiset ja sen sisältöjä hyödynnetään myös osana sosiaali- ja terveydenhuollon tarjoamaa hoitoa. Palvelusta vastaa HUS, joka tuottaa sisällöt yhteistyössä hyvinvointialueiden, järjestöjen sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa. 
Siirry Mielenterveystalon läheisille suunnattuun omahoito-ohjelmaan  

Palaset-malli
Palaset-malli syntyi Palasista eteenpäin -yhteistyöhankkeessa Sininauhaliiton ja Irti huumeista ry:n kesken vuosina 2019–2022. Se kehitettiin työmenetelmäksi ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään huumeita käyttävien nuorten läheisiä. Palaset-mallin yksi vahvuuksista on ammattilaisuuden ja vertaistuen yhdistyminen.

Mielenterveystalon omahoito-ohjelma on työstetty alkuperäisen Palaset-itseapuoppaan materiaalien pohjalta. Ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu Palaset-verkkokurssi on toteutettu Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä  ja se julkaistiin maaliskuussa 2024.

Omahoito-ohjelman Mielenterveystalo.fi -palveluun ovat toteuttaneet yhdessä Sininauhaliitto ja HUS psykiatria. Ohjelma perustuu Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n laatimaan Palaset-itseapuoppaaseen. 

Ylen artikkeli (julkaistu 16.4.2024):
Äiti ja isä kertovat, millaista on, kun lapsi jää kiinni huumeisiin: ”Päihdeasiantuntija sanoi, että nyt teidän Villestä tuli narkomaani” | Kotimaa | Yle

 

Lisätiedot:

Läheistyön kehittäjä Tiina Haajanen tiina.haajanen@sininauha.fi