Ohita valikko
Nainen ruoka-apukassien keskellä

Ruoka-aputyön rahoitus muutoksessa

Aiemmin EU-ruoka oli konkreettista ruokatarvikkeiden jakoa, mutta uudella kaudella 2021–2027 aineellista apua jaetaan maksukortteina.
JAA

Ruoka-aputyötä on tuettu aiemmin sekä EU-rahoitteisesti että sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kautta kansallisella rahoituksella. Nämä molemmat rahoitusinstrumentit muuttuvat.

Ruoka-avun kenttä muuttuu keväällä 2022. EU:ssa tapahtuvien hallinnollisten muutosten myötä ruoka-apua toteutetaan jatkossa hankkeiden kautta.

EU:n aineellinen apu

EU:n aineellinen apu vähävaraisille rahoitetaan jatkossa Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) ja se on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–27”. Ohjelman hallintoviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö ja välittävänä toimielimenä aineellisen avun hankkeissa Ruokavirasto.

Ruokavirasto tulee jakamaan avustuksen hankehakujen kautta, ja hakuilmoitukset julkaistaan uudessa EURA2021-järjestelmässä. Hankehakija tarvitsee Suomi.fi-asiointivaltuuden ja EURA2021-järjestelmään käyttöoikeudet.

Aiemmin EU-ruoka oli konkreettista ruokatarvikkeiden jakoa, mutta uudella kaudella 2021–2027 aineellista apua jaetaan maksukortteina. Enää ei siis ole tulossa jakoon kuivamuonaa. Ruokavirasto ei ole vielä antanut hankehausta tarkempia tietoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön valtion avustus ruoka-apuun

STM:n kautta vuonna 2021 avustusta oli haettavissa sekä ruoka-avun järjestämiseen että kansallisen järjestökoordinaation kehittämiseen. Ruoka-avun järjestämisen kustannuksiin kansalaisjärjestöt saivat lähes 2 miljoonaa käytettäväksi vuoden 2022 loppuun. Saajina olivat Suomen Punainen Risti (SPR),  Työttömien keskusjärjestö ry, ViaDia ry, Samaria rf sekä Hyria säätiö sr.

Kansallisen järjestökoordinaation kehittämisen tarpeen taustalla on STM:n Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccalta tilaama ruoka-apuselvitys.

Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa ruoka-avun toteuttamistapoja, rahoitusmekanismeja ja kuntien roolia ruoka-avun järjestämisessä. Suosituksena oli kolme vaihtoehtoista koordinaatiomallia ruoka-avun tukemiseksi tulevaisuudessa.

STM:n kansalliseen järjestökoordinaation kehittämiseen kohdennetun avustuksen sai SPR. Järjestökoordinaatiohankkeessa luodaan STM:n avustuksella järjestökoordinaatiopohjainen toimintamalli ja yhtenäistetään ruoka-avun toimintakenttää.

Sininauhaliitto ruoka-avun verkostoyhteistyössä

Sininauhaliitto on mukana valtakunnallisessa ruoka-apuverkostoyhteistyössä. Olemme osa kehittämisverkostoa SPR:n järjestökoordinaation kehittämishankkeessa.

Sininauhaliitto koordinoi Kirkkopalvelujen ja SPR:n kanssa ruoka-aputoimijoiden verkoston etätapaamisia joka kuukauden 1. torstai klo 12–14.

Parhaiten ruoka-apukentän kuulumisista ja ajankohtaisista asioista pääset selvyyteen ilmoittautumalla mukaan verkostoon sähköpostitse info@ruoka-apu.fi. Jos et pääse osallistumaan tapahtumiin, niin saat silti aiheeseen liittyvän materiaalin sähköpostiisi.

Lue lisää

Lisätiedot

Ptkähiuksinen, hymyilevä nainen, jolla on farkkutakki.Anne Hyyrynen
suunnittelija
Sininauhaliitto Jäsenpalvelut
anne.hyyrynen@sininauha.fi
puh. 046 9232 572