Ohita valikko
Pitkospuut suolla

Sininauhaliitto aloittaa uuden ryhmätoiminnan päihteitä haitallisesti käyttävien läheiselle

Ammatillisesti ohjattu suljettu ryhmä keskittyy uusien taitojen ja katsantokantojen oppimiseen.
JAA

6.10. aloittava Kuivin jaloin -vertaistukiryhmä on tarkoitettu ihmisille, joiden arjen jaksamista kuormittaa huoli läheisen päihteiden käytöstä: aikuisille lapsille, puolisoille, sisaruksille, lapsenlapsille, vanhemmille tai ystäville.

Sininauhaliitto on jo useita vuosia tuonut esille päihteitä haitallisesti käyttävien ihmisten läheisten asemaa sekä järjestänyt heille toimintaa.

Uusi suljettu Kuivin jaloin -vertaistukiryhmä on ammatillisesti ohjattu. Ryhmäläiset sitoutuvat vuoden mittaiseen työskentelyyn. Ryhmä aloittaa viikoittaisilla tapaamisilla Sininauhaliiton tiloissa Helsingissä lokakuun alussa. Koronapandemiatilanteen niin vaatiessa kurssi siirtyy verkkoon.

Irti vanhasta taakasta – Oman tarinansa voi kirjoittaa uudelleen

Toisin kuin perinteiset vertaisryhmät, nyt aloittava ryhmä keskittyy uusien taitojen ja katsantokantojen oppimiseen.

– Vaikka vertaisryhmissä tyypillisesti tapahtuva arjen vaikeuksien toistuva jakaminen voi olla hetkellisesti huojentavaa, se saattaa myös johtaa saman tarinan toistamiseen ja vahvistamiseen, sanoo toinen ryhmän ohjaajista, Sininauhaliiton Läheiset ja päihteet -toiminnan kehittäjä Irene Komu.

Ryhmässä hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä kuten kirjoittamisharjoituksia, kirjallisuusterapiaa, käytännönläheistä HOT-terapiaa (hyväksymis- ja omistautumisterapia) ja kehotietoisuusharjoitteita.

Vaikka ympärillä olisi kosteaa, läheisellä on oikeus selvitä kuivin jaloin, eli voida hyvin ja kirjoittaa tarinansa uudelleen.

– Yksi keskeinen osa ryhmän toimintaa on kirjoittaa oma tarinansa uudestaan (re-writing), suunnata ajatukset pois uhriutumisesta ja saada toivoa eteenpäin. On mahdollista löytää uusia näkökulmia ja aktivoida omia voimavarojaan, vaikka kantaa huolta päihteitä haitallisesti käyttävästä läheisestään, Komu toteaa.

Päihteidenkäyttäjän läheiset jäävät usein huomiotta

Haitallinen päihteidenkäyttö koskettaa ainakin satojatuhansia päihteiden käyttäjien läheisiä. Tutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta on kohdannut alkoholiin liittyviä ongelmia lähipiirissään (Pohjoisranta Burson – Marsteller, 2018). Heistä enemmistö kokee, että alkoholin käyttöön liittyviin ongelmiin ei ole saatavilla riittävästi apua. Läheiset jäävät usein osattomiksi myös ystävien ja sukulaisten tuesta tai lähipiirin suhtautuminen on kielteistä ja leimaavaa (Jurvansuu & Ringbom 2020).

– Myös Sininauhaliiton käytännön asiakastyöstä saatu kokemustieto vahvistaa tutkimustietoa. Läheiset kertovat vaikeudesta saada apua palvelujärjestelmästä, Komu sanoo.

 

Kuivin jaloin – ryhmä päihteitä käyttävän läheiselle, Helsinki
6.10.2020– 15.6.2021, klo 17.30-19.30

Lue lisää ryhmästä ja ilmoittaudu mukaan 22.9. mennessä >>