Ohita valikko

Sininauhaliitto jakaa jäsenjärjestöavustusta jäsenilleen

Jaossa oli historiallisen suuri summa, yli 80 000 euroa.
JAA

Sininauhaliitto jakaa tänä vuonna avustusta 84 665 euroa vähävaraisille järjestöille, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta.

Sininauhaliitto hakee vuosittain  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta kohdennettua toiminta-avustusta pienten ja vähävaraisten järjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tukemiseksi. Tänä vuonna haettu ja saatu summa oli 70 000 euroa, mutta edellisten vuosien jakamatta jääneet tai takaisinperityt summat kasvattivat kokonaispotin historiallisen suureksi: jaettavaa oli 84 665 euroa.

Hakuaika ajoittui huhti–toukokuulle, ja määräaikaan mennessä tuli 22 tukikelpoista hakemusta. Sininauhaliiton hallitus teki Jäsenpalvelujen työstämän avustusehdotuksen pohjalta avustuspäätöksen 25.5.22 ja avustusta saavien järjestöjen edustajia on henkilökohtaisesti informoitu avustuspäätöksistä 30.5.22.

Avustusprosessi etenee niin, että avustuksen saajat saavat postitse siirtosopimuksen allekirjoitettavaksi kesäkuun aikana ja avustus siirretään hakemuksessa ilmoitetulle tilille siirtosopimuksen saavuttua allekirjoitettuna Sininauhaliittoon.

Avustus mahdollistaa arvokasta kohtaavaa matalankynnyksen toimintaa laajasti ympäri Suomen.

Lue myös Sininauhaliiton jäsenpalvelujen suunnittelija Anne Hyyrysen blogi!