Ohita valikko

Jäseneksi liittyminen

Sininauhaliitto on jäsenyhteisöjään varten.

Jäseneksi liittyminen

Sininauhaliiton toimintaa on luonnehdittu yhdeksi merkittävimmistä ekumeenisista liikkeistä Suomessa. Rakennamme keskusjärjestönä yhteyttä koko sininauhayhteisön kesken ja voimistamme jäsenyhteisöjämme niiden tärkeässä työssä: toimimisessa kaikkein heikoimpien puolella.

Jäsenyhteisömme toimivat erityisesti kaikkein huono-osaisimpien ihmisten parissa. Meille keskusliittona tärkeintä on edistää jäsenyhteisöjemme toimintaedellytyksiä. Jäsenyhteisömme saavat meiltä mm. talous-, viestintä- ja lakineuvontaa sekä koulutusta. Meillä on myös yhteisiä kehityshankkeita ja tapahtumia.

Liiton jäseninä voivat olla ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen, toipumistyön tai kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen aloilla toimivat oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt.

Jos järjestönne haluaa Sininauhaliiton jäseneksi, toimittakaa kirjallinen hakemus alla olevan ohjeen mukaan.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Jäsenmaksut

Jäsenyhteisön toiminnan kulut vuositasolla Jäsenmaksu/vuosi
0 – 50 000 euroa     0 euroa
50 001 – 150 000 euroa 175  euroa
150 001 – 500 000 euroa 300 euroa
500 001 – 1 000 000 euroa 400 euroa
yli 1 000 000 euroa 500 euroa


Hakemukseen tarvittavat liitteet

  • yhdistysrekisteriote
  • säännöt
  • yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirjanote, jossa päätetään jäsenyyden hakemisesta.

Tulosta jäsenhakemus ja toimita se liitteineen osoitteeseen Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki. Kuoreen merkintä ”jäsenhakemus”

Voit toimittaa hakemuksen ja liitteet myös sähköpostitse: toimisto@sininauha.fi

Sininauhaliiton jäsenyydestä eroaminen

Jäsen voi erota liitosta jättämällä kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero astuu voimaan kuukauden päästä eroilmoituksen toimittamisesta hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkitsemisestä.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta yhdistyslain 14 §:n mukaisilla perusteilla.