Ohita valikko
Etusivulle

Jäseneksi liittyminen

Sininauhaliitto on jäsenyhteisöjään varten.

Jäseneksi liittyminen

Sininauhaliiton toimintaa on luonnehdittu yhdeksi merkittävimmistä ekumeenisista liikkeistä Suomessa. Rakennamme keskusjärjestönä yhteyttä koko sininauhayhteisön kesken ja voimistamme jäsenyhteisöjämme niiden tärkeässä työssä: toimimisessa kaikkein heikoimpien puolella.

Jäsenyhteisömme toimivat erityisesti kaikkein huono-osaisimpien ihmisten parissa. Meille keskusliittona tärkeintä on edistää jäsenyhteisöjemme toimintaedellytyksiä. Jäsenyhteisömme saavat meiltä mm. talous-, viestintä- ja lakineuvontaa sekä koulutusta. Meillä on myös yhteisiä kehityshankkeita ja tapahtumia.

Liiton jäseninä voivat olla ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen, toipumistyön tai kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen aloilla toimivat oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt.

Jos järjestönne haluaa Sininauhaliiton jäseneksi, toimittakaa kirjallinen hakemus alla olevan ohjeen mukaan.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Jäsenmaksut

Jäsenyhteisön toiminnan kulut vuositasolla Jäsenmaksu/v
 0 – 50 000 euroa  0 euroa
 50 001 – 150 000 euroa  175 euroa
 150 001 – 500 000 euroa  300 euroa
 yli 500 001 euroa  500 euroa

 

 Hakemukseen tarvittavat liitteet

  • yhdistysrekisteriote
  • säännöt
  • yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirjanote, jossa päätetään jäsenyyden hakemisesta.

Tulosta jäsenhakemus ja toimita se liitteineen osoitteeseen Sininauhaliitto, Opastinsilta 7 A, 00520 Helsinki. Kuoreen merkintä ”jäsenhakemus”

Voit toimittaa hakemuksen ja liitteet myös sähköpostitse: toimisto@sininauha.fi

Sininauhaliiton jäsenyydestä eroaminen

Jäsen voi erota liitosta jättämällä kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero astuu voimaan kuukauden päästä eroilmoituksen toimittamisesta hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkitsemisestä.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta yhdistyslain 14 §:n mukaisilla perusteilla.