Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Johtamisen tueksi

Sparrausta, vertaistukea ja koulutusta jäsenyhteisöjemme johtamiseen.

Tarjoamme jäsenyhteisöillemme johtamisen sparrausta, strategian tai viestinnän kehittämistä, johtajien ja puheenjohtajien vertaisyhmiä, vuosittaisen tapahtuman ja JET-koulutusta.

 

Sparrausta ja kehittämisprosesseja johtamisen tueksi

Jäsenyhteisöillä on mahdollisuus johtamisen konsultaatioon ja kehittämistukeen.

Tuemme jäsenyhteisöjämme johtamisen ja hallinnon toiminnoissa ja osaamisen vahvistamisessa. Jäsenyhteisön johtaja tai/ja hallitus voivat yhteistyössä Sininauhaliiton asiantuntijoiden kanssa kartoittaa oman organisaationsa hallinnon tilaa ja johtamisen osaamista sekä pohtia kehittämisen tarpeita. Sekä johtajaa että hallitusta sparrataan oman kehittymissuunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa.

Organisaation kehittämisprosesseiksi voidaan tarpeen mukaan ottaa esimerkiksi strategian päivittäminen, viestinnän kehittäminen tai talousosaamisen vahvistaminen. Kehittämisprosesseissa voidaan päivittää organisaation perustehtävä ja säännöt, käydä arvokeskustelua ja kirkastaa organisaation arvot, laatia yhdessä strategia ja toimintaympäristöanalyysi, vahvistaa arviointi- ja laatuosaamista sekä -työkaluja, vahvistaa hallituksen jäsenten osaamista sekä selkiyttää hallituksen ja toiminnanjohtajan yhteistyötä. Kehittämisprosessit tukevat organisaation toimintavarmuutta ja tulevaisuudennäkyä sekä kirkastavat brändiä.

Tuki on Sininauhaliiton jäsenyhteisöille maksutonta.

Johtajien vertaisryhmissä kokemusten ja osaamisen jakamista

Ryhmät toimivat johtajan innovatiivisuuden, hyvinvoinnin ja motivaation tsemppajana.

Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen johtajille ja puheenjohtajille tarjotaan työn tueksi vertaisryhmiä, joissa jaetaan yhteistä johtamisen arkea ja kokemuksia sekä saadaan ja annetaan tukea johtamisen kysymyksissä. Pääpaino on johtajien vertaistuessa ja keskinäisessä keskustelussa. Ryhmään osallistuvien tarpeiden ja toiveiden mukaan voidaan ryhmiin ottaa mukaan vierailemaan ulkopuolisia asiantuntijoita tiettyjen teemojen läpikäymiseksi ja johtamisen osaamisen vahvistamiseksi. Johtajat voivat myös vierailla ja tutustua toistensa organisaatioihin ja toimintaan sekä ottaa vinkkejä ja oppia toisten tekemisestä.

Ryhmiin sitoudutaan vuodeksi eteenpäin. Ryhmät toimivat suljettuina ryhminä, ja niihin mahtuu mukaan noin 5 henkilöä/ryhmä. Johtaja voi ilmoittautua halunsa ja tarpeensa mukaan joko omalla alueellaan kokoontuvaan ryhmään tai myös muualla kokoontuvaan ryhmään, jos se paremmin vastaa tarpeita. Ryhmät kokoontuvat noin 4 kertaa vuoden aikana. Ryhmään osallistuminen on maksutonta.

Tällä hetkellä ryhmiä toimii viisi:

 • Pienet jäsenyhteisöt, puheenjohtajat/toiminnanjohtajat, Helsinki
 • Suuret jäsenyhteisöt, johtajat, Tampere
 • Keski- ja Etelä-Suomen jäsenyhteisöt, toiminnanjohtajat, Lahti
 • Pohjanmaan jäsenyhteisöt, toiminnanjohtajat
 • Lapin jäsenyhteisöt, toiminnanjohtajat

SiniBoss-tapahtuma kokoaa johtajat vuosittain yhteen

Tapaamaan tuttuja ja verkostoitumaan, saamaan ja jakamaan vertaistukea, kuulemaan ajankohtaisista asioista ja virkistymään – SiniBoss jo yli 15-vuotta.

Johtajien keskinäistä verkostoitumista ja tukea vahvistavat perinteiset SiniBoss-tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Tapahtuma on tarkoitettu Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen johtajille, toiminnanjohtajille/toimitusjohtajille ja puheenjohtajille. Kaksipäiväisen koulutuksellisen annin lisäksi tärkeää ovat yhteiset keskustelut, tutustuminen ja kuulumisten vaihto. SiniBoss-tapahtuma järjestetään vuorovuosin Helsingissä ja muualla päin Suomea. Silloin tällöin järjestetään myös opintomatkoja ulkomaille. Tapahtumaan on osallistumismaksu, joka kattaa koulutuksen, ruokailut ja mahdollisen majoituksen.

Seuraava SiniBoss-tapahtuma on 20.-21.1.2021. Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme.

JET-koulutus ammatillisen pätevöitymisen vahvistamiseksi

Johtamisen erikoisammattitutkinnolla saa konkreettisesti näytettyä ammatillisen osaamisensa ja oppii johtamisen taitoja.

Sininauhaliitto järjestää yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa oppisopimuskoulutuksena Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintokoulutusta (JET). Koulutus on suunnattu ja suunniteltu erityisesti järjestöjen johtajille.

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Viimeisin koulutus käynnistyi 26.3.2020 ja kestää kesäkuuhun 2021 asti. Uusia ryhmiä käynnistyy tarpeen ja halukkuuden mukaan.

Sisältönä koulutuksessa mm.

 • Toiminnan suunnittelu ja johtaminen järjestötyössä sekä strateginen ajattelu
 • Toiminnan ja johtajuuden kehittäminen / järjestötyö ja työlainsäädäntö
 • Verkostojen johtaminen ja kehittäminen
 • Yhdistyksen talouden johtaminen
 • Johtamisviestintä ja julkisuuskuva
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Johtajan rooli, itsetuntemus ja konfliktien ratkaisu työpaikalla