Ohita valikko

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018

Jäsenyhteisötyö

 • Tarjoamme asiantuntijapalveluita ja neuvontaa jäsenyhteisöillemme sosiaali- ja terveystoimen muutokseen ja maakuntauudistukseen valmistautumisen avuksi.
 • Jatkamme yhteistyötä Mielenterveyden keskusliiton kanssa alueellisten sote-muutos -tapahtumien järjestämisessä.
 • Vahvistamme jäsenyhteisöjemme verkostoitumista alueellisesti ja valtakunnallisesti.
 • Tuemme jäsenyhteisöjämme kristillisen vertaisryhmätoiminnan sekä lapsi- ja läheistyön toteuttamisessa.
 • Kehitämme Ruokajonoista osallisuuteen -hankkeessa ruoka-aputoimintaan liittyviä osallisuuden ja yhteisöllisyyden muotoja yhteistyössä jäsenyhteisöjemme kanssa.

Kehittäminen ja tutkimus

 • Kehitämme Skatan tilaa luontoavusteisen kuntouttavan työtoiminnan (Green care) toimintakeskukseksi.
 • Jalkautamme MIPA-hankkeen (Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015–2018) tuotoksia.
 • Vahvistamme perheiden ja läheisten huomioimista päihteisiin liittyvien ongelmien käsittelemisessä.

Pelihaittatyö

 • Tuotamme ja kehitämme Veikkauksen tukemana ja yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa Peluurin sähköisiä ja puhelinpalveluja peliongelmista kärsiville.
 • Tarjoamme STEA:n tukemana matalan kynnyksen toimintakeskus Tiltin tukea peliongelmaisille ja heidän läheisilleen.
 • Olemme vastuullinen kumppani Peliklinikan monitoimijakokonaisuudessa.
 • Viestimme monikanavaisesti pelihaitoista.

Viestintä

 • Kehitämme päättäjä- ja vaikuttajaviestintää ja järjestämme mahdollisuuksia mm. kasvokkaistapaamisiin.
 • Lisäämme mediayhteistyötä muiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.
 • Selvennämme sisäisen viestinnän prosessejamme ja kehitämme tapahtumajärjestämisen ja sosiaalisen median osaamista.