Ohita valikko

Tapahtumasarja läheisille: Omat rajat ja oikeudet, työpaja

Työpajassa käydään läpi sitä, miten säädellä etäisyyttä ja läheisyyttä päihderiippuvaiseen ihmiseen. Tapahtuma on maksuton.
JAA

Päihderiippuvaisen läheiset tarvitsevat usein tietoa omista rajoista. Rajoja asettamalla ihminen voi lisätä omaa hyvinvointiaan, siirtää vastuuta päihderiippuvaiselle rakentavasti ja vahvistaa taitojaan siinä, miten pitää kiinni omista oikeuksista.  

Aika: 29.9. klo 10-12
Paikka: Zoom-alusta, linkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään saman päivän aamuna.
Ilmoittautuminen: tämän linkin kautta 23.9. mennessä.
Tapahtuma on maksuton.

Työpaja on tarkoitettu päihderiippuvaisen läheisille. Järjestämme ammattilaisille oman luentokokonaisuuden marraskuussa/ joulukuussa 2021.

Päihderiippuvuus vaikuttaa laajasti koko lähipiiriin: perheeseen, sukulaisiin ja ystäviin. Läheiset saattavat joutua tilanteisiin, joissa päihderiippuvainen velvoittaa läheisiä ja ylittää näiden henkilökohtaisia rajoja. Etäisyyden ja läheisyyden säätely on silloin vaikeaa, ja siihen voi liittyä syyllisyyttä.

Aloitamme aiheen esittelyllä, jonka jälkeen teemme tehtäviä. Alustus antaa tietoa ja tehtävät lisäävät itsetuntemusta. Tarkoitus on vahvistaa omaa hyvinvointia ja tarkastella aihetta eri näkökulmista. Aikaa jää myös yhteiselle keskustelulle aiheesta.

Työpajan ohjaavat kehittäjät Emma Häkkinen ja Ilona Mäki Sininauhaliitosta. Emmalla on omakohtaista kokemusta päihdeläheisyydestä ja vertaisryhmän ohjaamisesta, Ilonalla on laajalti kokemusta läheistyöstä ja erilaisten teemallisten vertaisryhmien ohjaamisesta.

Huom. Aiheesta on samansisältöinen, iltaan sijoittuva työpaja myös lokakuussa, kts. alla!

Katso myös:

Omat rajat ja oikeudet, työpaja 21.10. klo 18-20
Muut tapahtumasarjan luennot ja työpajat

 

Kuva: Gratisography