Ohita valikko
Viisi ihmistä ja opaskoira sillalla. Yhdellä rollaattori, kaksi pyörätuolissa, yksi rollaatorissa.

Blogi: Viisi vuotta EMPPA-työtä

EMPPA tulee sanoista Esteetön, Mielenterveys, Päihde ja Palvelut. Sininauhaliiton esteetön työ EMPPA on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat esteettömyyttä ja saavutettavuutta mielen huolia tai riippuvuuksia kohdatessaan. Työala täyttää nykymuodossaan 5 vuotta 1.2.2023. Blogi-kirjoituksessa Pirkko Justander kertoo EMPPA-työn vaiheista ja ajankohtaisesta toiminnasta.
JAA

EMPPA-työn ydinajatuksena on, että päihdehäiriö tai mielenterveysongelma voi tulla ihan kenelle vain. Kaikilla on oikeus apuun ja tukeen. Apu tai tuki ei saa riippua siitä, miten henkilö liikkuu, näkee, kuulee tai ymmärtää asioita.

Sininauhaliitto aloitti vammaisiin ihmisiin ja päihteisiin liittyvän ensimmäisen hankkeensa 2000-luvun alussa. Hankkeen nimi oli VAPA eli Vammaisten Päihdepalvelu. Seuraava hanke oli Esteetön mielenterveys ja päihdetyö EMPPA. Nykymuotoinen Esteetön työ EMPPA -työala täyttää viisi vuotta 1.2.2023.

Olen ollut EMPPA-työalan kehittäjänä koko sen ajan. Tavallaan olen ollut mukana alusta asti, sillä pohja työlle luotiin verkostomaisesti ja olin hetkittäin mukana VAPA- ja EMPPA-hankkeissa silloisen työantajani Invalidiliiton edustajana.

Ei ole helppo hakea apua mielen huoliin tai riippuvuuksiin, jos vamma itsessään aiheuttaa paljon huolta ja työtä. Palvelupolutkaan eivät helposti risteydy. Pitää ikään kuin pysyä omalla ladullaan. Jos on vamma, niin on vamma. Jos on päihdehäiriö, niin on päihdehäiriö. Sotkea ei saa. EMPPA-työssä tästä ollaan täysin eri mieltä! Vaikuttamistyömme kärki on kaikille saavutettavissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

EMPPA-työ tänään

EMPPA-työhön voi tutustua toiminnan omilla nettisivuilla osoitteessa www. emppa.fi. Uusituilta sivuilta löytyy muun muassa luettelo eri tahojen antamasta netti- ja puhelinavusta ja ohjeita kasvokkain haettavaan apuun. Sivuilla on myös eri tavoin vammaisten henkilöiden toipumiskertomuksia. Nettisivujen lisäksi on Facebook-sivu, jossa on aihepiiriin ja esteettömyyteen kuuluvia päivityksiä kolme kertaa viikossa. Saa tykätä!

EMPPA-työllä on omia matalan kynnyksen palveluja. Mielen huollon etätapaamisia järjestetään vuosittain tilauksesta kahdelle tai kolmelle vamma- tai diagnoosiyhdistykselle. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa, kerran kuussa.

EMPPA-tapahtuma pyritään järjestämään kerran vuodessa. Viime vuonna se tehtiin yhdessä Sininauhaliiton hengellisen työalan kanssa. Aihe oli Vammaiset henkilöt, hengellisyys ja hengellinen väkivalta. Aihe oli toivottu. Vieraana meillä oli rovasti Tuula Paasivirta, joka on itsekin vammainen henkilö.

(Päivitetty 1/2024. EMPPAChat on päättynyt kesäkuussa 2023). Tänä keväänä EMPPAChat palvelee joka maanantai kello 15-17 Hyvä Kysymys -alustalla, joka soveltuu myös näkövammaisille. Aiheita ovat mielen huolet ja hengelliset asiat. Hengelliset asiat ovat jatkoa viime vuoden tapahtumalle. Chatin vastaajana on Tuula Paasivirta, joka on paitsi pappi myös kriisityöntekijä ja kirjallisuusterapiaohjaaja. Chat-alustalle ei jää tietoja yhteydenottajista.

EMPPA tarjoaa maksutonta keskusteluapua entiseen tapaan mielenhuoliin ja riippuvuuksiin puhelimessa tai kasvokkain netin kautta. Keskusteluavun pääpaino on vertaisuudessa, sillä työntekijä eli minä, olen liikuntavammainen henkilö. Minulla on ammatillista kokemusta sosiaalineuvonnasta sekä keskusteluavunantamisesta. Koulutukseltani olen sosionomi ja suoritin vuosina 2019 – 2020 päihde- ja mielenterveystyön täydennyskoulutuksen.

Pirkko istuu ulkona rollaattori vieressään
Kuvateksti: Pirkko Justander tekee EMPPA-työtä koko sydämellään.

Verkostoitumisen ansiosta mikään vamma tai pitkäaikaissairaus ei ole minulle täysin tuntematon juttu. Viittomakieltä en taida, mutta olen  avoin verkkotapaamiseen tulkin avulla. Minulla on yksi kokemus keskusteluavun antamisesta puhelimessa tulkin välityksellä ja käsittääkseni se oli onnistunut kohtaaminen. Kovasti kannustaisin kuuroja henkilöitä käyttämään enemmän meidän chat-palvelua.

Minut saa kiinni laittamalla tekstiviestin numeroon 044 722 94 29 tai sähköpostitse osoitteesta emppa@sininauha.fi. Otan yhteyttä mahdollisimman pian ja sovin varsinaisesta keskusteluajasta. Aikoja on tarjolla arkivpäivisin. Ensimmäinen aamulla kello 8 ja viimeinen iltapäivällä kello 17. Keskustelut ovat luottamuksellisia eikä asiakasrekisteriä pidetä. Tekstiviestejä tai sähköpostia ei lue kukaan muu kuin minä. Käydä voi niin monta kertaa kuin itsestä sopivalta tuntuu.

Siitä huolimatta, että EMPPA-työn chat ja keskusteluapu on tarkoitettu pääsääntöisesti eri tavoin vammaisille henkilöille tai heidän läheisilleen, ketään ei käännytetä, eikä kenenkään diagnooseja tivata, ellei asianomainen itse ota sitä esille. Lisäksi Tuulan kanssa on sovittu, että emme keskustele edes keskenämme asiakkaiden asioista, että luottamus meihin säilyy!

Lämpimästi tervetuloa EMPPA-työn asiakkaaksi.

Kuvat: Jani Laukkanen

Pirkko Justanderin aiemmat kirjoitukset:

Blogi: Samanarvoinen, eriarvoinen elämä vammaisena henkilönä Suomessa Samanarvoinenelamani.org 26.10.2022

Blogi: ”Mitä leivästä, kun talossa ei ole tippaakaan viinaa” Sininauhaliitto.fi 5.5.2022

Blogi: Asenne-esteettömyyttä tarvitaan myös mielenterveys- ja päihdetyöhön  Sininauhaliitto.fi 3.12.2021

Blogi: Unelmieni asiakaspalvelulaki Sininauhaliitto.fi 23.1.2019

image.alt
EMPPA-työntekijä
Pirkko Justander