Ohita valikko

Green care hoivaa ja antaa voimaa

On palkitsevaa nähdä, miten ihminen, joka on polttanut sillat ihmisiin, voi olla hyvä kommunikoimaan eläinten kanssa, kertoo Tuomo Salovuori Puutarha & kauppa -lehden haastattelussa.
JAA

Tuomo Salovuori on aina viihtynyt luonnossa. Hän haluaa jakaa luonnon hyvää tekevät vaikutukset kaikille puhumalla ja toimimalla green caren puolesta.

Green care eli viherhoiva on piirtänyt pitkän kaaren Suomessa. Puutarhat ja luonnonympäristöt olivat vielä sata vuotta sitten itsestäänselvä osa sairaiden hoitoa. Sitten tuli lääketieteen medikalisaatio, ja aihe hautautui vuosikymmeniksi.

– Nyt palaamme taas luontoympäristöjen käyttöön ihmisten hoivassa. Uutta on ”tavallisten” ihmisten voimavarojen ja hyvinvoinnin lisääminen green caren menetelmien avulla. Puhummekin vihreästä voimasta ja vihreästä hoivasta.

Muualla maailmassa green care tarkoittaa juuri hoivaa, meillä sekä että, kertoo Green Care Finland ry:n  puheenjohtaja Tuomo Salovuori.

Kasvatustieteilijä  ja puutarhuri Salovuori ajautui kuntoutuspuolen töihin kymmenisen vuotta sitten ja alkoi pohtia, miksi kuntoutuksessa ei käytetä enempää luontoa hyväksi.

Hän tutustui luontoavusteiseen kuntoutukseen Englannissa ja Ruotsissa, ja kirjoitti kirjan Vihreyden keskellä, joka kertoo puutarhan vaikutuksista terveyteen. Samanhenkisiä ihmisiä löytyi eri yhteyksistä, ja Green Care Finland ry perustettiin 2010.

– Ala on vahvassa kehityksessä. Hankkeita on käynnissä paljon, ja uusia tulee koko ajan lisää. Koulutushankkeessa ­useat ammattikorkeakoulut ja Helsingin yliopisto ovat valmistelleet 30 opintopisteen Green Care -opintokokonaisuuden, jonka pilotointi on käynnistynyt, Salovuori kuvaa yhdistyksen tähänastisia aikaansaannoksia.

Yhdessä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa kehitettyt green care -laatumerkit otettiin käyttöön viime vuoden alussa. Green care
-palveluita ­tarjoavat yritykset ja henkilöt voivat hakea merkkiä suoritettuaan 5–10 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuksen dokumentoituaan palvelunsa green care -työkirjaan sekä täytettyään turvallisuus- ja omavalvontadokumentit hyväksytysti.

– Varsinaisiin tila-auditointeihin meillä ei yhdistyksenä ole vielä resursseja. Käsittelemme hakemukset lautakunnassa.

Kun sote-uudistus lisää asiakkaan vapautta hoitopaikan valinnassa, on mahdollista, että green care -toimijat ovat haluttuja kuntoutuspaikkoja esimerkiksi nuorelle henkilölle keskusteluterapian sijaan.

Nollasta lähtenyt yhdistys on koordinoinut toimintaansa muutaman vuoden. Uudet nettisivut avautuivat viime vuonna. Sivuilta pääsee tutustumaan alan tutkimuksiin, hankkeisiin sekä tulostamaan materiaaleja käytännön green care -työn tueksi.

Mediassa green care on otettu hyvin vastaan. Aihe on positiivinen ja siitä saa hyviä kuvia ja tarinoita.

– Median lisäksi pyrimme vaikuttamaan isoihin rakenteisiin.  Kutsumme päättäjiä tilaisuuksiimme ja pyrimme kertomaan green caresta aluehallintoviranomaisille. He tekevät päätökset oman alueensa yksityisistä palveluntarjoajista sosiaali- ja terveyspuolelle. Uskon, että tulevaisuudessa green care löytää paikkansa hoivakentässä ja se tulee olemaan osa sosiaali- ja terveyspalveluita.

Vihreän hoivan lisäksi Salovaara näkee green caren voima-ulottuvuuden tarjoavan malleja työelämän uupumukseen ja sen ennaltaehkäisyyn.

Teemme vielä työtä vakuuttaaksemme vakuutusyhtiöt. Tutkimustuloksiahan vihreän vaikutuksesta ihmisiin on. Toivoisin myös puutarha-alan koulutuksen ottavan green caren osaksi opetusta, sillä ala tulee tarjoamaan tulevaisuudessa työpaikkoja myös tähän asiaan perehtyneille puutarhureille.

Päivätyössään Sininauhaliitossa Salovuori vetää aloittamaansa Vihreä Veräjä -hanketta, ja nykyään myös kouluttamalla muita. Vihreän hoivan vaikutukset kuntoutettaviin erityisryhmiin on tunnustettu, ja hankkeella on nyt pitkäaikainen rahoitus. Helsingin kaupunki vuokrasi Skatan tilan Vihreän Veräjä -hankkeen käyttöön, ja erilaiset kuntoutettavat ryhmät kunnostavat tilaa pikkuhiljaa.

On palkitsevaa nähdä, miten ihminen, joka on polttanut sillat ihmisiin, voi olla hyvä kommunikoimaan eläinten kanssa. Tai kun elämää nähnyt mies löytää lapsuuden luontoharrastuksensa uudestaan. Luonto antaa voimaa meille kaikille.

Green Care Finland ry

  • Green care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia
  • Perustettu 2010
  • Alan kehittäminen, tiedonvälitys ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen
  • Yli 300 jäsentä
  • LuontoHoiva ja LuontoVoima -laatumerkit 2017

Lue lisää:

Green care Sininauhaliitossa eli Vihreä Veräjä
Green Care Finland ry

Julkaistu Puutarha&kauppa-lehdessä 1/2018
Milla Tolonen