Ohita valikko
Kolme iloista miestä graffitiseinän edessä työkalut kädessä

Palkkatuki säilyy entisellään – Vaikeassa työllistymisen tilanteessa olevat saavat tukea jatkossakin

Sininauhaliitto iloitsee Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätöksestä muuttaa palkkatukeen suunniteltua lakiesitystä 100 prosentin palkkatuen osalta. Toteutuessaan lakimuutos olisi vaikeuttanut huomattavasti haastavassa työllistymisen asemassa olevien henkilöiden matkaa kohti työelämää, sekä uhannut järjestöjen toimintaedellytyksiä.
JAA

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen pitkä ja uuttera vaikuttamistyö sai arvoisensa päätöksen, kun 9.2.2023 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta yksimielisesti muutti hallituksen ehdotusta. Järjestöjen 100 prosentin palkkatuki jatkuu.

Hallituksen esityksellä (HE 175/22) palkkatuen uudistamiseksi on tarkoitus edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Esitys liittyy hallituksen tavoitteeseen lisätä palkkatuen käyttöä yksityisellä sektorilla ja sitä kautta nostaa työllisyysastetta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta arvioi, että hallituksen ehdottama 100 prosentin palkkatuen rajaaminen vähentäisi merkittävästi nimenomaan välityömarkkinoilla toimiville järjestöille myönnettävää palkkatukea. Myös järjestöjen vahva näkemys oli, että esitys toteutuessaan olisi syrjäyttänyt mittavan osan ihmisiä työmarkkinoilta pysyvästi.

Palkkatuki on monelle välttämätön työelämään pääsemiseksi

Sininauhaliitto on lausunnoissaan ja kuulemisessa toistuvasti puhunut ihmisistä ja siitä, mitä palkkatuettutyö heille merkitsee. Hallituksen esitys olisi toteutuessaan vienyt näiltä ihmisiltä mahdollisuuden heidän tarvitsemaansa tukeen ja valmennukseen. Tuki on sitä tarvitseville välttämätön, ja palkkatuen rajaaminen olisi katkaissut monen polun kohti työelämää.

Sininauhaliiton jäsenjärjestöt ovat arvioineet, että heillä palkkatuella työskentelevistä henkilöistä noin 30–40 % suorittaa opintoja palkkatukijakson aikana. Työelämätaitojen lisäksi palkkatukityö onkin mahdollistanut monelle tutkinnon osien suorittamisen, minkä vuoksi Sininauhaliitto piti tärkeänä, ettei palkkatukijaksoa lyhennetty.

”Mahdollisuus tehdä työtä palkkatuella osana työyhteisöä vahvistaa vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista osallisuutta. Valitettavasti työllistymiseen vaadittavan tukiprosessin tarpeellisuutta ja sen kestoa, joka voi pisimmillään olla jopa vuosia, ei ole vielä riittävästi ymmärretty”, toteaa Sininauhaliiton suunnittelija Jaana Joutsiluoma ja jatkaa:

”Mikäli palkkatuki olisi hallituksen esityksen mukaisesti suunnattu uudelleen, olisi siitä syntyneet säästöt siirtyneet vain kalliisti maksettaviksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon.  Olisiko yhteiskunnallamme ollut tähän varaa? Olemme todella iloisia, että lakiuudistukseen tehtiin tarvittavat muutokset palkkatuen osalta.”

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan koko lausunto tästä (TyVM 25/2022 vp).

Lue SOSTEn uutinen aiheesta tästä.

Lue tiedote ehdotetun palkkatukiuudistuksen vaikutuksista täältä.

Lue täältä, mitä palkkatuki merkitsee sillä työskentelevälle Mika Hennerille.