Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sininauhaliiton avoin kirje ministereille: Vetoamme teihin ja pyydämme teitä vaikuttamaan esitykseen hallituksen ns. palkkatukiuudistuksen 100 %:n palkkatuen osalta

On kohtuutonta rajata palkkatuen mahdollisuuksia tilanteissa, jossa palkkatuki on ainoa keino työllistymiselle.
JAA

Arvoisat ministerit Haatainen, Lintilä, Sarkkinen, Anderson, Blomqvist, Henriksson, Kiuru, Lindén, Mikkonen, Paatio ja Saarikko

Sininauhaliitto ja sen jäsenjärjestöt esittävät vakavan huolensa lausunnolla olleesta hallituksen niin kutsutusta palkkatukiuudistuksesta. Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen mielestä on kohtuutonta rajata palkkatuen mahdollisuuksia tilanteissa, jossa palkkatuki on ainoa mahdollisuus työllistymiselle.

Työelämäosallisuuden edistämisessä erityinen huomio tulee kiinnittää kaikista heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleviin ja syrjään jääviin. Toteutuessaan esitys syrjäyttäisi monet heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat työelämän ulkopuolelle.

Vetoamme teihin ministerit Haatainen, Lintilä, Sarkkinen, Anderson, Blomqvist, Henriksson, Kiuru, Lindén, Mikkonen, Paatio ja Saarikko ja pyydämme teitä vaikuttamaan esitykseen 100 %:n palkkatuen osalta.

Esityksen 100 %:n palkkatukea koskevat muutokset toteutuessaan tulisivat huomattavasti heikentämään järjestöjen mahdollisuuksia työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Mikäli 100 %:n palkkatuki myönnettäisiin de minimis ‑tukena, maksimimäärä tukea mahdollistaisi enintään 14 henkilön palkkatuella palkkaamisen kolmessa vuodessa. Tämä olisi järjestöille kestämätön tilanne.

Vaikutukset tulisivat kohdistumaan erityisesti järjestöihin, joilla myytyjen tavaroiden ja palvelujen arvo on yli 100 000 euroa vuodessa. Tätä suurempien taloudellista toimintaa harjoittavien työnantajien kohdalla muutos tulisi tarkoittamaan 100 %:n tuella työllistettyjen määrään merkittävää pudotusta. Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä tukityöllistettyjen määrä putoaisi kahden kolmasosan verran nykytasosta.

Mitä suurempi järjestö on kyseessä, sitä suurempaa kohderyhmää järjestö auttaa, ja tämä pätee myös palkkatuetun työn kohdalla.

Uudistuksen vaikutukset olisivat katastrofaaliset, ja ne heijastuisivat monella tavalla niin järjestöjen tukityöllistettyihin kuin toimintaan osallistuviin henkilöihin, muun muassa jäsenjärjestöjen ruoka-aputyö ei ole mahdollista ilman palkkatuella työllistettyjä henkilöitä. Ruoka-aputyöllä tuetaan alueen ja lähikuntien vähävaraisia henkilöitä. Mikäli henkilöitä ei voida riittävästi enää palkkatuella palkata, toimintaa joudutaan merkittävästi supistamaan tai jopa lopettamaan kokonaan. Vaikutukset kohdistuisivat silloin erityisesti tuhansiin nälkää kokeviin, joiden joukossa on yhä enemmän myös lapsiperheitä.

Kerrannaisvaikutukset olisivat monin tavoin arvaamattomat niin järjestöjen asiakkaisiin kuin itse toimintaan.

Näin järjestötoimijat kommentoivat uudistusta

”Meille ohjautuu työllisyyspalveluista kroonistuneita päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, joiden työllistyminen on todella haastavaa. Jatkossa palkkatukipaikkoja tulee meillä olemaan selkeästi aiempaa vähemmän ja kuntouttavan työtoiminnan kestot pidentyvät tarpeettomasti, koska eteenpäin menoreittejä ei enää samalla lailla ole. Työkokeilupaikkojakin voimme jatkossa tarjota entistä vähemmän. Joudumme myös joitain toimintojamme supistamaan tai lopettamaan kokonaan, ja sitä kautta asiakkaiden palvelut alueelta vähenevät. Palvelut vähenevät juuri niiltä asiakkailta, jotka ovat kaikkein heikommassa asemassa.”
– Erja Blomberg, Vaajakosken Suvanto ry.

”Yhdistyksemme työllistää palkkatuella henkilöitä, jotka eivät muualle palkkatukityöhön voimavarojen puutteen vuoksi pääse. Vuositasolla palkkatukipaikkoja tullaan menettämään, ja sen vuoksi nämä asiakkaat eivät pääse elämässään eteenpäin. Vuositasolla meidän palkkatuella työllistetyistä saadaan ohjattua jatkopoluille 73 %. Osa heistä hakeutuu opiskelemaan, osa avoimille työmarkkinoille. Asiakkaita viedään portaittain eteenpäin: ryhmä –> kuntouttava työtoiminta –> työkokeilu –> palkkatuki työpaikka –> opiskelu tai avoimet työmarkkinat, jossa ollaan vielä silloinkin asiakkaan tukena.”
– Marjo Pennonen, Varsinais-Suomen Sininauha ry.

Sininauhaliitto muistuttaa, että järjestöjen työskentelyn tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan kuntoutumisen tasoinen, mutta tavoitteellinen eteneminen kohti avoimia työmarkkinoita tai opiskelua.

Huomioitavaa on myös se, että vuodessa iso joukko palkkatukityössä olevia henkilöitä suorittaa samalla tutkinnon osia – tekemällä oppien – järjestöjen mahdollistamana. Järjestöjen tarjoama kokonaisvaltainen tuki on osa suurta kokonaisuutta.

Kyse ei ole kilpailun vääristämisestä, me järjestöt olemme ihmisiä varten – ei toisin päin.

Silmälasipäinen mies, jolla on kauluspaita ja pikkutakki
Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund. KUVA Henriikka Seppälä / Studio Arcadia

 

 

 

Pekka Lund
toiminnanjohtaja
Sininauhaliitto ry
puh. 050 5223 906

 

Hymyilevä, polkkatukkainen nainen, jolla on tunika, pitkä kaulakoru ja kädet löysästi puuskassa.
Sininauhaliiton työllisyystoiminnan suunnittelija Jaana Joutsiluoma. KUVA Henriikka Seppälä / Studio Arcadia

 

 

 

Jaana Joutsiluoma
suunnittelija
Sininauhaliitto ry
puh. 044 4919 065

 

Palkkatukiuudistusesitystä koskevat lausuntomme ja kommenttimme