Ohita valikko
Vasemmalla hymyilevä nuorehko nainen, jolla on aurinkolasit, ja oikealla pitkä, nuorehko mies, joka virnistää kohti.

Blogi: Vangista kokemusasiantuntijaksi ja ammattilaisen työpariksi

Työpareilta edellytetään toinen toisensa asiantuntijuuden kunnioittamista ja jakamista, kirjoittaa rikosseuraamusalan lehtori Janika Lindström.
JAA

Toimin Laurea-ammattikorkeakoulussa lehtorina rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksessa. Sain mahdollisuuden seurata läheltä kokemusasiantuntija Matti Mearsin ja rikosseuraamusalan sosionomi Vilma Kinnusen työparityöskentelyä. Keskustelimme usein yhdessä heidän parityöskentelystään sekä heidän asiantuntijuuteensa perustuvista vahvuuksista.

Vilman vahvuudet liittyivät palvelutarpeen arviointiin, palvelu- ja etuusjärjestelmän tuntemukseen sekä raportointiin. Matin vahvuuksina oli tunnistaa asiakkaiden näkökulmia heidän tilanteistaan käsin, kun toimitaan ammattilaisten kanssa monimutkaisessa palvelujärjestelmässä sekä lainsäädännön viidakossa.

Kuulin Vilmalta usein, miten hän arvosti Matin kokemustietoa hankkeen asiakas- ja kehittämistyössä.

Matin ansiosta Pyöröovesta ulos -hankkeella oli paremmat edellytykset vastata asiakkaiden todellisiin tuen tarpeisiin.

Matin ja Vilman yhteistyö alkoi jo muurien sisäpuolella

Matin ja Vilman yhteinen tarina alkoi Helsingin vankilassa, sittemmin lakkautetussa Sörkka-yhteisössä, jossa Vilma toimi ohjaajana ja Matti kuntoutujana. Ammattilaiset ovat osa yhteisöä, vaikka heillä onkin enemmän päätösvaltaa kuin kuntoutujilla. Yhteisökuntoutuksessa keskeistä on, että ammattilainen tukee yhteisön kuntoutujia keskinäiseen vertaistuen jakamiseen erilaisissa kuntouttavissa keskusteluryhmissä.

Sekä Matti että Vilma oppivat yhteisökuntoutuksessa ja vankilaosaston arjessa, miten yhteisön jäsenten oli mahdollista toipua ja irrottautua rikollisuudesta. Matille ja Vilmalle tarjoutui mahdollisuus päästä näkemään läheltä myös niitä ihmiskohtaloita, jotka jäivät pyörimään vankilan pyöröoviin.

Yhteisökuntoutuksessa rakentunut tiivis ja luottamuksellinen asiakassuhde antoi hyvät lähtökohdat Matin ja Vilman ammatillisen suhteen rakentumiselle. Molemmat halusivat myös oppia lisää toisiltaan.

Parityössä he pääsivät reflektoimaan asiakas- ja työntekijäkokemuksiaan sekä yhteisökuntoutuksessa rakentunutta ymmärrystään toipumisesta sekä rikollisuudesta irrottautumisesta.

Katujen asiantuntija ja sosiaalialan ammattilainen tasavertaisina työntekijöinä

Matti oli aikaisemman elämäntapansa takia ”katujen asiantuntija”. Vilmalla puolestaan oli sosiaalialan koulutus.

Hanketyössä heillä oli samat nimikkeet ja he toimivat tasavertaisina projektityöntekijöinä.

Matti toi monesti esille sen, että asiakas saa parhaan mahdollisen tuen, kun hän saa työntekijöikseen työparina toimivan kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen. Toisella on ymmärrystä siitä, miten rikollisuudesta irrottaudutaan, ja toisella siitä, miten eri palvelut järjestetään toipumisen ja rikollisuudesta irrottautumisen tueksi.

Hankeasiakkaiden kohtaamisissa työpari pystyi tarjoamaan sekä vertais- että ammattilaistukea.

Matti auttoi Vilmaa ymmärtämään paremmin myös sellaisia ilmiöitä, joita ei opita kirjoista koulun penkillä. Niitä opitaan vain kaduilla ja palvelujärjestelmän turvaverkoista läpi putoamalla elämän eri vaiheissa. Myös ammattilaisten kanssa toteutuneita kohtaamisia Matti pystyi kuvailemaan ja kertomaan, miltä ne hänestä asiakkaana olivat tuntuneet ja miten ne vaikuttivat hänen asenteisiinsa viranomaisia kohtaan.

Rikosseuraamusalalla on ammattilaisia ja asiakkaita, joista tulisi hyviä työpareja

Rikosseuraamusalalla toimii paljon sellaisia asiakkaita ja ammattilaisia, joilla on Matin ja Vilman tavoin kuntoutuksessa rakentunut pitkä ja luottamuksellinen asiakassuhde.

Rikollisuudesta ja päihteistä irrottautuneille rikosseuraamusasiakkaille kokemusasiantuntijakoulutus voi tarjota mahdollisuuden hyödyntää aikaisempia kokemuksiaan ammatillisesti.

Tutun ammattilaisen rinnalla työskentely tarjoaa rikostaustaiselle kokemusasiantuntijalle matalan kynnyksen sosiaali- ja rikosseuraamusalalle. Yhteinen menneisyys kuntoutuksessa voi tarjota myös viitekehyksen yhteiselle työskentelylle.

Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteiset vastaanotot voivat edesauttaa vuorovaikutussuhteen rakentumista asiakkaiden kanssa. Kokemusasiantuntijan vertaisnäkökulman avulla asiakkaat voivat tunnistaa ja myöntää ongelmiaan.

Myös erilaisissa kuntoutusryhmien ohjaustilanteissa kokemusasiantuntija voi ammattilaisen ohjausparina tuoda ryhmiin vertaisnäkökulmaa. Kokemusasiantuntijoiden selviytymistarinat voivat lisätä kuntoutuksessa olevien asiakkaiden uskoa myös oman elämän muutoksen mahdollisuuksiin.

Työparityöskentely edellyttää, että ammattilainen on valmis ennakkoluulottomasti työskentelemään kokemusasiantuntijan kanssa. Työpareilta edellytetään toinen toisensa asiantuntijuuden kunnioittamista ja jakamista.

Rikostaustainen kokemusasiantuntija edustaa rikosseuraamusasiakkaita, kun kehitetään rikosseuraamuksia ja rikosseuraamusasiakkaille suunnattuja palveluita sekä toimintoja.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt entinen vanki tuo ammattilaisten kanssa toteutuvaan työskentelyyn mukaan lisää ymmärrystä erilaisista rikollisuudesta irrottautumiseen liittyvistä haasteista.

Rikollis- ja päihdemaailman velvoitteet voivat mennä ammattilaisen kanssa tehtyjen sopimusten edelle, mikä voi estää asiakasta sitoutumasta ammattilaisen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Rikollisuudesta irrottautuminen on prosessi, joka voi asiakkaalle merkitä sitä, ettei hän välttämättä heti elämänmuutokseensa liittyvän päätöksen tehtyään ole vapaa kaikista rikollismaailman velvoitteista.

Olen päässyt kuulemaan rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden tarinoita kokemusasiantuntijakoulutuksissa. Ne ovat opettaneet minulle paljon ammattilaisista ja palvelujärjestelmästä. Siksi pidän tärkeänä, että näitä tarinoita kuullaan myös rikosseuraamusalan koulutuksessa. Voimme oppia niistä paljon. Korkeakouluyhteisössä rikostaustaiset myös poistavat rikos- ja päihdetaustaan liittyvää stigmaa.

Kiinnostuitko rikosseuraamusalan sosionomin koulutuksesta tai kokemusasiantuntijakoulutuksesta?

Tutustu lisäksi

Pyöröovesta ulos oli Sininauhaliiton koordinoima valtakunnallinen kaksivuotinen hanke, joka päättyi vuonna 2020. Hankkeessa autettiin toistuvasti lyhyitä vankeustuomioita suorittavia eli niin sanottuja pyöröovivankeja pääsemään pois rikoskierteestä. Hankkeen aikana kodin sai yli sata entistä vankia.

Hankkeeseen palkattiin kokemusasiantuntija Matti Mears työntekijä Vilma Kinnusen pariksi.

image.alt
Lehtori, Rikosseuraamusala, Laurea-ammattikorkeakoulu. Pääsin kehittämään KEIJO-hankkeessa (2018–2020, ESR) rikos- ja päihdetaustaisille suunnattua kokemusasiantuntijakoulutusta. Vaikka hanke on päättynyt, niin koulutusta järjestetään työvoimakoulutuksena Laurean Tikkurilan kampuksella sekä Silta-Valmennusyhdistyksessä Pirkanmaalla.
Janika Lindström