sininauha_logo

Kirjallisuus

Tietoa ja kokemuksia.

Kaikki Sininauhaliiton kirjat, oppaat ja artikkelit ovat maksuttomia ja toimitetaan postikuluja vastaan, ellei toisin mainita.

2017

Päihdekuolema ja vaiettu suru  >>

Katariina Hänninen, Marja-Liisa Laapio,Virpi Liirus-Mäkelä ja Eeva Nurminen (toim.)
Sininauhaliiton päihdesensitiivisen surutyön julkaisu 2017

Kirja auttaa etsimään ammatillista herkkyyttä kohdata päihdekuolema ja siihen kätkeytyvä monisyinen suru.

Kellarista kahvipöytään. Vanhempien kokemuksia lastensa päihteidenkäytöstä >>

Tarja Hiltunen ja Katri Kluukeri (toim.)
Sininauhaliiton läheistyön julkaisu 2017

Päihteitä haitallisesti käyttävien lasten vanhemmat jäävät liian usein vaille huomiota ja tukea. Vanhempien huolta ei välttämättä osata tilastoida, tai huolesta vanhemmille aiheutuvia haittoja ei havaita.

Kotona kuolemaan saakka >>

Katariina Hänninen
Sininauhaliitto, 2017

Artikkeli saattohoito- ja surutyöhön käytännöistä Sininauhaliiton jäsenyhteisöissä.

2016

Anna meidän nähdä >>

Useita kirjoittajia, Sininauhaliitto 2016

Sininauhaliiton 80-vuotisjuhlajulkaisun puheenvuorot tarkastelevat laaja-alaisen auttamistyön eetosta, kristillisen arvopohjan merkitystä ja aatteellisista lähtökohdista tehtävän huono-osaisuuden vastaisen työn vaikuttavuutta.

VAAKA-opas päiväkeskustyön arviointiin >>

Nina K. Hietakangas
Sininauhaliiton arviointipalvelut 2016

Päiväkeskustoiminnan vaikuttavuutta voi olla vaikea osoittaa, jos järjestöillä ei ole dokumentoitua tietoa työnsä tuloksista.

Erilainen naapuri >>

Satu Viskari, Pekka Lund ja Maarit Avellan
Sininauhasäätiön naapurustotyön hanke, 2016

Asuinympäristö saattaa suhtautua kielteisesti vammaisiin, pakolaisiin, päihde- ja mielenterveyskuntoutujiin tai muihin erityisryhmiin. Miten ihmisten pelkoihin ja ennakkoluuloihin pystytään vaikuttamaan?

Lyhyesti ja selkeästi – Oppimisvaikeudet ja päihteet >>

Irene Komu (kirj.) ja Antti Tapola (kuv.)
Esteetön mielenterveys- ja päihdetyö 2016

Monella päihderiippuvaisella ihmisellä on kokemuksia oppimisvaikeuksista, joihin ei kouluaikana ole osattu tarjota tukea ja apua.

Vanhemmuudenkaari – opas päihteitä käyttävän lapsen vanhempien tukemiseen >>

Tarja Hiltunen ja Virpi Kujala
Sininauhaliiton läheistyö 2016

Opas  avaa sekä teoriaa vanhemmuudenkaarityöskentelyn takana että antaa käytännön ohjeita vanhemmuudenkaariryhmien pitämiseen.

2015

Aatteena auttaminen >>

Pekka Lund, Henna Hostikka, Katariina Hänninen ja Marja-Liisa Laapio
Sininauhaliitto 2015

Millaista väkeä kristillisissä päihdejärjestöissä työskentelee? Miten he kohtaavat ja kuntouttavat etenkin päihde- ja mielenterveysasiakkaita?

Yhteinen päiväkeskus >>

Margit Tepponen, Päivi Strandén & Hannu Rutanen (toim.)
Vaikutusten arviointi päiväkeskusten työssä – hanke & Sininauhaliiton aluetyö 2015

Päiväkeskus säästää yhteiskunnan kuluja, mutta millä tavalla päiväkeskuksen rahoitus saadaan vakaalle pohjalle?

Lyhyesti ja selkeästi – Ikääntyminen ja päihteet >>

Heidi Eriksson & Maarit Avellan (kirj.), Antti Tapola (kuv.)
Sininauhaliiton ikääntyneiden päihdetyö 2015

Ikääntyneet ja ikääntyneiden parissa toimivat saavat oppaasta ohjeita mm. alkoholin käytön suositusrajoista tai lääkkeiden ja alkoholin yhteensopivuudesta.

Miten tulevaisuuden palvelujärjestelmä kohtaa ihmisen? Kristillisen päihdejärjestön auttamistyö osana paikallista hyvinvointipolitiikkaa >>

Päivi Kivelä
Sininauhaliitto 2015

Millainen on jatkossa järjestöjen rooli kuntalaisten lähipalveluiden tuottamisessa? Riittääkö palveluita ja osallisuutta enää kaikille kuntalaisille?

2014

Lyhyesti ja selkeästi – Masennus >>

Irene Komu ja Sirpa Pöllönen (kirj.), Antti Tapola (kuv.)
Sininauhaliiton esteetön päihde- ja mielenterveystyö 2014

Jos ihminen on pitkään surullinen ja voimaton tai ärtynyt ja iloton, voi kyse olla masennuksesta. Masennus on hyvin yleistä. Siitä kärsii noin 200 000 suomalaista.

Tämä on ensimmäinen selko-opas masennuksesta.

Kynnykset sileiksi >>

Irene Komu ja Sirpa Pöllönen (toim.)
Sininauhaliiton esteetön mielenterveys- ja päihdetyö 2014

Kirja ihmisistä vammais- ja päihdepalvelujen välimaastossa. Miten päihde- ja mielenterveyspalveluissa kohdataan erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset?

Kaikki hyvin kotona? >>

Marja-Liisa Laapio & Katariina Hänninen (toim.)
Sininauhaliiton ikääntyneiden päihdetyö 2014

Kirja  ikääntyneiden päihteidenkäytöstä ja arvokkaasta elämästä.

Järjestölähtöiset lähipalvelut. Toimintamalleja käytännön työhön >>

Asta Juntunen (toim.)
Sininauhaliiton järjestölähtöisten lähipalveluiden kehittämishanke 2014

Kuntien sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuessa lähipalvelut näyttävät loitontuvan. Kirjassa kerrotaan käytännön yhteistyöstä muun muassa kunnan sosiaali- ja terveystoimen, seurakunnan diakoniatyön ja paikallisten järjestöjen kesken.

Syrjässä syrjäytyneet – pelon sosiaalipolitiikka ja verkostoyhteistyön mahdollisuudet maaseudulla >>

Päivi Kivelä
Sininauhaliitto 2014

Keitä ovat maaseudun “köyhät ja vähäosaiset” tänään? Kuka tuo tai voisi tuoda heille lähipalveluja, kun apu tuntuu etääntyvän yhä kauemmas kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myllerryksessä?

Kun joka makaroniin pitää mahtua pöytätavat >>

Kristina Svensson (toim.)
Kasvatus- ja perheneuvontaliiton & Sininauhaliiton VOIKUKKIA -hanke 2014

Kirjassa ääneen pääsevät huostaanoton kokeneiden äitien kokemukset teksteinä ja kuvina. Kirja on vanhemmille ja vanhempien tukemisen kanssa työskenteleville suositeltava lukukokemus.

2013

Lähipalveluita kaikille – totta vai tarua? >>

Asta Juntunen (toim.)
Sininauhaliitto 2013

Lähipalveluista ja niiden tulevaisuudesta keskustellaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edetessä. Mitä heikommassa asemassa ihminen on, sitä lähemmäksi palvelut on vietävä.

2010

Yhdessä jaettu on kevyempi kantaa >>

Marja Viljanen ja Tarja Levo 2010

Teoksessa pohditaan, mitä erityistä on ikääntyneitten kanssa tehtävässä päihdetyössä ja miten sitä voidaan tehdä.

2008

Päihdetyön päiväkeskus – Katoava työmuoto vai tärkeä osa palveluketjua? >>

Pekka Lund
Sininauhaliitto 2008

Päihdetyön päiväkeskukset ovat yhtäältä vakiinnuttaneet paikkansa lähipalveluiden tärkeänä osana, toisaalta niiden asema on yhä jäsentymätön.

2007

Päiväkeskus mahdollisuutena >>

Päivi Heimonen
Sininauhaliitto 2007

Kirja käsittelee päiväkeskustoimintaa tärkeänä osana päihdetyön verkostoa ja avaa näkökulmia päihdehaittojen vähentämiseen.

 

2006

Arviointi avuksi projektityöhön >>

Nina K. Hyttinen
Sininauhaliiton arviointipalvelut 2006

Arvioinnista on tullut projektityön välttämätön osa. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla “välttämätön paha”, jota tehdään, kun on pakko. Arviointi voi olla myös projektityön apuväline, joka virtaviivaistaa työskentelyä ja vähentää turhaa painolastia.

Torjuttu toivottomuus >>

Pekka Lund
PS-kustannus 2006

Kirjassa tarkastellaan, miksi toivottomia on paljon, mikä antaa toivottomalle toivoa ja mitä pitäisi tehdä toivottomuuden vähentämiseksi.